Chytej.cz
Jigy Teflon RUGBY LURE HOLDER

Západočeský ÚS

433 - revíry pstruhové

Přečtěte si rybářský řád platný pro tento územní svaz a upřesňující podmínky rybolovu.

Pod tento územní svaz spadá celkem 77 pstruhových revírů:

 • 433 001 Andělice 1 - MO Kdyně

  Přítok Chodské Úhlavy u Úborska (ř. km 9,4) až k obci Pocínovice a nad obcí Pocínovice (ř. km 3) až po obec Chodská Lhota (ř. km 6). Chráněná rybí oblast: úsek v obci Pocínovice (vyznačen tabulemi) - lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.…

 • 433 002 Bradava 1

  Přítok Úslavy. Od vtoku do Úslavy v Nezvěsticích (ř. km 26,1) až k pramenům, s výjimkou vodní nádrže Hamr (k. ú. Hořehledy), která do revíru nepatří. Rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, kterým potok protéká, je samostatný mimopstruhový revír…

 • 433 003 Bradlava 1 - MO Plánice

  Přítok Mže. Revír tvoří Lovčický potok od mostu v obci Blížanovy (ř. km 6,5) až k pramenům, potok Habartický od obce Vítkovice (výpust rybníka - ř. km 2) až k soutoku s Bradlavou (ř. km 77,8)…

 • 433 004 Bystřice 1 - RADA Jiný subjekt

  Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Hradiště (ř. km 153,8) až k pramenům, mimo Odeřské jezírko v k. ú. Odeř. Celý revír včetně přítoků je chovný - lov ryb zakázán.…

 • 433 006 Černý potok 1 - MO Poběžovice

  Přítok Radbuzy. Od mostu pod Ohnišťovickým rybníkem u obce Ohnišťovice (ř. km 9,3) až k pramenům. Všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Do revíru nepatří rybník Kamenný v Trhanově a úsek 50 m nad ním. Lov na mrtvou rybku povolen.…

předchozí další
Stránky: 1 2 3 ...

Seznam svazů