Přítok Elsteru. Od státní hranice se SRN u Doubravy až k pramenům mimo nádrže Bílý Halštrov 6,6 ha, která od roku 2018 není součástí revíru. Lov ryb je povolen na hlavním toku od přejezdu na Horní Paseky až po státní hranici se SRN. Lov na mrtvou rybku povolen. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.
Probíhá soudní řízení ve věci rybolovu na nádrži Bílý Halštrov 6,6 ha. Aktuální informace na: www.crsplzen.cz