Přítok Ohře. Od ústí do Ohře (ř. km 202,9) až k pramenům se všemi přítoky.
Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.