Přítok Ohře. Revír tvoří veškeré přítoky do vodárenské nádrže Horka, od hranice I. ochranného pásma až k pramenům, mimo přítok Libocký potok 1, který tvoří samostatný revír. Vodárenská nádrž v I. ochranném pásmu k revíru nepatří. Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.