Přítok Berounky. Od ústí do Berounky u Rakolusk (ř. km 96,0) až k pramenům ve Skelné Huti. Horní část revíru od můstku silnice Radnice- Přívětice (u závodu bývalého lomu Pokrok, nyní závod "Holztherm" - ř. km 11,0) k pramenům je chovná - lov ryb zakázán. Všechny přítoky revíru jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.