Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy (ř. km 83,9) až k pramenům.
K revíru patří:
propadliny po těžbě zemin v k. ú. Nýrsko5,5 ha
Horní tok Chodské Úhlavy od silničního mostu Uhliště, Svatá Kateřina - státní hranice (ř. km 9,6), přítoky Hadravský potok (ř. km 2,7), Jezvinský potok, Flecký potok (ř. km 8,3), Skelnohuťský potok (ř. km Úhlava 84,4) a Rančův potok jsou chovné - lov ryb zakázán.