Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Tršnic (ř. km 236,0) až k pramenům. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.