Přítok Úslavy. Od vtoku do Úslavy v Nezvěsticích (ř. km 26,1) až k pramenům, s výjimkou vodní nádrže Hamr (k. ú. Hořehledy), která do revíru nepatří. Rybník Hvížďalka ve Spáleném Poříčí, kterým potok protéká, není součástí revíru. K revíru patří Kornatický potok od vtoku do Úslavy (ř. km 23,5) až 100 m pod hráz Kornatického rybníka (ř. km 3), . Lov ryb je zakázán v I. ochranném pásmu vodárny Nezvěstice v délce 300 m a na obou březích -vyznačeno tabulemi. Všechny přítoky Bradavy 1 a Kornatického potoka jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.