Přítok Vltavy. Od silničního mostu v Rejštejně (ř. km 107,8) až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily (ř. km 112,9) včetně přítoků mimo Losenice (ř. km 107,8). V I. zóně Národního parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. V úseku od soutoku s Rýžovním potokem až k vodočtu v obci Rejštejn (ř. km 108,3) platí zákaz vstupu na pobřežní pozemky levého břehu. V ostatních úsecích je přístup z obou stran řeky. Od levostranného přítoku Pěkného potoka GPS: 49°12'97.606"N, 13°49'78.622"E až po soutok Křemelné s Vydrou u Čeňkovy pily včetně přítoků mimo Losenice, je tok Chráněnou rybí oblastí - Lov ryb zakázán! Na revíru mohou být vyznačena trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.
V celém revíru je povolen pouze lov na umělou mušku.