Soupis rybářských revírů je součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb., včetně popisů u jednotlivých revírů.

I.
Na pstruhových rybářských revírech se zakazuje lov všech druhů ryb od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat. V případě lovu ryb na položenou nebo na plavanou musí být všechny ulovené lososovité ryby vráceny zpět do rybářského revíru.
II.
Při lovu na umělou mušku je na pstruhových revírech zakázáno používat splávků, dřívek a jiných nosných prvků a používat zátěže umístěné mimo tělíčko mušky.
III.
Rozhodnutími MZe ČR č. j. 2645/119-179/2000-2220 je na vybraných pstruhových revírech lov na mrtvou rybku povolen, uvedeno vždy u příslušného revíru.

Soupis pstruhových revírů:

Na RMV mohou lovit pouze členové těch místních organizací, které jej obhospodařují.
Místní organizace může umožnit rybolov i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RM V, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona o rybářství.