Přítok Radbuzy. Revír tvoří Smolovský potok od vtoku do Zubřiny (ř. km 21,3) až k pramenům.