Přítok Berounky. Revír tvoří přítoky do vodárenské nádrže Žlutice, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Potoky Ratibořský od mostu silnice Bražec - Radošov (ř. km 12,2) ve vojenském výcvikovém prostoru až k pramenům k revíru nepatří.