Přítok Radbuzy. Od vodního stupně pod obcí Hamry (ř. km 103,0) až k pramenům, včetně nádrže elektrárny Pod Černým jezerem - 4,0 ha (ř. km 104,7-104,8). Horní část Úhlavy od ústí do nádrže u elektrárny (ř. km 104,9) až k pramenům a přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.