Přítok Ohře. Od ústí do Ohře u Hradiště (ř. km 153,8) až k pramenům, mimo Odeřské jezírko v k. ú. Odeř. Celý revír včetně přítoků je chovný- lov ryb zakázán.