Přítok Berounky. Od mostu čistírny odpadních vod v Tachově (ř. km 90,9) až k pramenům, se všemi přítoky. Součástí revíru není vodárenská nádrž Lučina (ř. km 96,1-98,5) a přítoky, až po hranici prvního ochranného pásma.
Chráněná rybí oblast je od soutoku tří vodotečí z rybníka Olšový v k. ú. Branka (ř. km 101,6-102,3) až k pramenům, a dále na Lužním potoceZ: 49°47'57.152"N, 12°34'16.254"E, K:49°46'12.45"N, 12°32'37.887"E od mostu silnice Milíře-Lesná (ř. km 7,0). Součástí revíru je i Brtný potokZ: 49°47'3.671"N, 12°39'52.537"E, K:49°44'59.746"N, 12°37'26.552"E od konce vzdutí rybníka Jirský (Štrandbád - ř. km 2,0) až k pramenům. Chráněná rybí oblast je od mostu silnice Maršovy Chody k rybníku Pořejov (ř. km 9,0) až k pramenům a od jezu bývalé elektrárny v Tachově až k mostu u sádek Klatovského rybářství (cca 600 m; ). Součástí revíru jsou i náhony v Tachově u sádek, u Lávičkova mlýna a v osadě Světce (náhon na MVE). Všechny ostatní přítoky řeky a nádrž Lučina jsou chráněnou rybí oblastí, a to od hranice I. ochranného pásma či od soutoku až k pramenům-lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.