Přítok Ohře. Od soutoku s Lubským potokem (Lubinka - ř. km 13,2) až ke státní hranici (ř. km 21,7). K revíru patří přítoky: potok Lubský (Lubinka) - - a Štítenský (Lomnička) -. Ostatní přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov na mrtvou rybku povolen.