Přítok Otavy. Od vtoku do Otavy v Sušici (ř. km 92,5) až k pramenům. Celý revír je chovný - lov ryb zakázán.