Chytej.cz
Čeburaška STANDUP

ÚS města Prahy

401 - revíry mimopstruhové

Přečtěte si rybářský řád platný pro tento územní svaz a upřesňující podmínky rybolovu.

Pod tento územní svaz spadá celkem 38 mimopstruhových revírů:

 • 401 001 Berounka 1 (H)

  Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k jezu v Mokropsech včetně přilehlých tůní. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní. Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno…

 • 401 002 Berounka 2 (H)

  Přítok Vltavy. Od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně-Klučicích včetně přilehlých tůní. Součástí revíru je úsek Svinařského potoka od soutoku s Berounkou až k železničnímu nadjezdu v obci Zadní Třebaň (cca 100 m proti proudu potoka)…

 • 401 003 Bojovský potok 2

  Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:1.Ve Štítku (mimo provoz)v k. ú. Mníšek0,2 ha2.Pod SkalkouMníšek0,3 ha3.ProstředníMníšek3,0 ha…

 • 401 004 Botič 1

  Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům. Od soutoku s Košíkovským potokem až ke hrázi ÚN Hostivař a od silničního mostu přes Botič (ulice Hlavní) v obci Průhonice až k pramenům je lov ryb zakázán - chovný úsek…

 • 401 005 Botič 2 - Údolní Nádrž Hostivař

  Přítok Vltavy. Od hráze ÚN Hostivař až k silničnímu mostu přes Botič v městské části Praha 15 - Petrovice. Přísný zákaz používání krmítek či vnadění a zákaz znečišťování celého prostoru nádrže…

předchozí další
Stránky: 1 2 3 ...

Seznam svazů