Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k jezu v Mokropsech včetně přilehlých tůní. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní. Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno. Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Součástí revíru je potok Švarcava, který je chovný - lov ryb zakázán. Radotínský potok je samostatným revírem.K revíru patří:
1.tůň Pískovna
(v ulici Šárova kolo)
v k. ú.Radotín0,25 ha
Vnadění a používání krmítek je na tůni Pískovna zakázáno.