Přítok Labe. Od jezu v Roztokách až k jezu v Praze - Troji včetně plavebního kanálu Troja - Podbaba Z: 50°7'17.885"N, 14°23'41.846"E, K:50°6'39.663"N, 14°25'46.689"Ea přilehlých tůní. Zavážení nástrah a lov z plavidel je povolen kromě tůní . Na Císařském ostrově je v úseku od panelového sjezdu pod jezem V Praze - Troji (cca 100 m od podélné osy jezu) až k tělesu trojského jezu lov ryb z levého břehu zakázán. Uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.
Součástí revíru jsou potoky Čimický a Drahanský, které jsou chovné - lov ryb zakázán. Šárecký a Únětický potok jsou samostatnými revíry.
K revíru patří:
1.Vodní nádrž Brnkyv k. ú. Brnky0,6 ha
(pravostranná tůň nad jezem v Roztokách - Klecánkách)
2.Malá říčka ve StromovcePraha 7 - Bubeneč1,7 ha
Na hlavním toku (včetně plavebního kanálu Troja - Podbaba a přilehlých tůní) opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.