Chytej.cz

Rybářské články z kategorie "Vodní ekologie"

Ohrožené ryby našich vod - Úhoř říční necteno

19.6.2019 | Vodní ekologie | Úhoř říční | 14.347 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 4

Ohrožené ryby našich vod - Úhoř říčníNejtajemnější, nejpodivnější, nejnevyzpytatelnější… To je jen několik přívlastků, kterými jsme počastovali úhoře – rybu hada, která svým vzhledem i způsobem života jakoby do naší ichtyofauny ani nepatřila. O životě tohoto nevšedního živočicha bychom mohli napsat tlustou knihu a ještě stále by bylo o čem povídat. Dnešní doba je plná racionality – moderní člověk chce mít všechno jasné, stručné, srozumitelné a přehledné. Ale úhoř jako by se tomuto našemu vnímání světa trvale vzpíral. Jako by k nám připlul z nějakého fantasy románu nebo snad odněkud z prvohor, kdy formy života na této planetě ještě dávno nenabyly dnešních tvarů. Na úhořovi je skoro všechno zvláštní a tak trochu jiné.

Ohrožené ryby našich vod - Lín obecný necteno

8.5.2019 | Vodní ekologie | Lín obecný | 7.715 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 3

Ohrožené ryby našich vod - Lín obecnýV tomto článku si představíme další naši původní a rybářsky vyhledávanou rybu, jejíž početní stavy ve volných vodách v posledních letech a desetiletích velmi prudce klesají, což ostatně dokládají i nejnovější červené seznamy ohrožených druhů ryba mihulí ČR.
V předchozím článku jsme se zaměřili na karasa obecného, rybu, která prakticky téměř nepozorovaně z většiny našich vod již zcela zmizela. Karas obecný není rybářsky ani hospodářsky příliš cenná ryba, navíc jeho místo obsadil blízce příbuzný druh – karas stříbřitý, který má z loveckého pohledu velmi podobné vlastnosti (je například stejně dobrou a houževnatou nástražní rybkou jako původní karásek), a proto zmizení této ryby většina příslušníků Petrova cechu nijak „neoplakává“. To lín obecný, o němž bude řeč dnes, vzbuzuje mezi rybáři mnohem více zájmu a emocí.

Ohrožené ryby našich vod - Karas obecný necteno

25.2.2019 | Vodní ekologie | Karas obecný | 12.991 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 5

Ohrožené ryby našich vod - Karas obecnýV jednom z předchozích článků jsme si povídali o nejnovějším červeném seznamu ohrožených ryb a mihulí, který slouží jako jakýsi nástroj k pochopení a orientaci v problematice ohrožení a nutnosti ochrany naší ichtyofauny a zároveň zobrazuje trendy v početnosti druhů, které jsou na našem území vnímané jako původní. I aktuální červené dokumenty jen podtrhují skutečnost, že složení obsádky v našich volných vodách je značně turbulentní a mnohé druhy ryb, které byly dříve hojné, postupně z většiny tuzemských biotopů mizí. Pro toto konstatování však ani nemusíme číst odborné články, či sledovat statistiky úlovků, často nám stačí jen vlastní rybářská praxe. Kdo vlastní pstruhovou povolenku, sám nejlépe ví, jakými dramatickými změnami procházejí naše pstruhové vody, v nichž jsou původní lososovité ryby nahrazovány introdukovaným pstruhem duhovým, kdo holduje přívlači na mimopstruhových vodách, jistě si všímá, že ubývá mnoha druhů dravců, především generačních ryb v lovné velikosti, kdo propadl kouzlu noční rybařiny, jistě ho trápí problematika úhořů a vysazování monté, a kdo třeba nejraději loví na malých zarostlých vodách, dobře ví, že z těchto biotopů prakticky zcela zmizeli líni a karasi obecní, na úkor jiných kaprovitých druhů.

Červený seznam ryb a mihulí ČR necteno

6.2.2019 | Vodní ekologie | 16.860 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 9

Červený seznam ryb a mihulí ČRJen málokterý nástroj používaný v ochraně přírody se zapsal do povědomí odborné i laické veřejnosti tak jako červené seznamy a červené knihy ohrožených rostlin a živočichů. Můžeme je vnímat jako jakýsi nástroj k pochopení a orientaci v problematice ohrožení a nutnosti ochrany určitých skupin rostlin a živočichů, v našem případě ryb a mihulí. U jejich zrodu stála na konci padesátých let minulého století Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN), kde vznikly první kartotéky celosvětově ohrožených druhů. Postupně vznikají červené seznamy ohrožených druhů i v rámci jednotlivých zemí, což se týká i ryb a mihulí. I když červené dokumenty nepředstavují legislativní normu a nejsou ani právě závazné (nesmíme si je plést s vyhláškou zákona o ochraně přírody a krajiny a jejím seznamem chráněným druhů, na základě kterého jsou také určité druhy ryb celoročně hájeny), slouží i jako podklady k aktualizaci seznamu zákonem chráněných druhů. Podle stupně ohrožení dělí červené seznamy konkrétní druhy do několika kategorií, od vyhynulých, až po málo dotčené.

Způsobujeme rybám bolest? necteno

7.5.2018 | Vodní ekologie | 12.181 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 9

Způsobujeme rybám bolest?Je to otázka, kterou si musel někdy položit snad každý rybář. Zároveň jde o téma, které vyvolává vášnivé spory nejen mezi odbornou veřejností, staví proti sobě ochránce zvířat a vědce, i obyčejné lidí s různým pohledem na svět. Je také příčinou negativního vnímání nás, rybářů, určitou částí veřejnosti: „vy těm rybám ubližujete, a i když je potom třeba pustíte, způsobujete jim zbytečnou bolest!“ to jsou kritická slova, která na naši adresu padají nejen ze strany zarytých ochránců zvířat, ale i mnoha běžných lidí. Je tomu tak ale doopravdy? Jsou schopny ryby vůbec vnímat stav, který mi lidé nazýváme bolestí? Na tuto otázku se pokusíme v dnešním článku nalézt co možná nejjasnější odpověď. Zároveň však na téma vnímání bolesti rybami nahlédneme z poněkud širší perspektivy. Řekneme si, co je to vlastně bolest, jakým způsobem vzniká a jak vypadá samotná nervová soustava ryb, která zachycuje a zpracovává podněty působící na rybí organismus...

Problém jménem vydra necteno

4.1.2018 | Vodní ekologie | 6.874 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 5

Problém jménem vydraNastalo krásné sobotní ráno a venku bylo nádherně. Procházím zahradou a přemýšlím. Mám vyrazit na ryby nebo zůstat doma, zapnout počítač a psát? Nakonec se rozhoduji pro druhou variantu. Ještě jednou si urovnám myšlenky a pouštím se do článku.
Vše, co hodlám popsat, mám nesčetněkrát ověřené, můj foťák je plný průkazného materiálu. A nepochybuji ani o důkazech a zkušenostech mých nejbližších kolegů...

Invaze hlaváčů v našich vodách necteno

15.12.2017 | Vodní ekologie | Hlaváč černoústý | 4.316 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 1

Invaze hlaváčů v našich vodáchUvádí se, že za posledních 150 let byl v našich vodách doložen výskyt 34 druhů nepůvodních ryb, což nás řadí na jedno z předních míst v Evropě. I když toto číslo není úplně průkazné, stejně jako není zcela jednoznačná samotná definice pojmu nepůvodní druh, je nepochybné, že naše ichtyofauna je velmi bohatá a různorodá a neustále se rozrůstá o nové druhy ryb. V minulosti se k nám nové druhy dostávaly zejména v rámci introdukčních procesů, což jsou člověkem prováděná přemísťování rybích druhů do míst, kde se původně nevyskytovaly.

Jak se daří „našim“ rakům? necteno

28.4.2016 | Vodní ekologie | 7.176 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 7

Jak se daří „našim“ rakům?Raci jsou od nepaměti přirozenou součástí našich vod. V minulosti bývala jedna z prvních loveckých zkušeností malého venkovského chlapce často spojena s raky – brodit se potokem či říčkou a chytat pod kameny tyto korýše je oblíbenou dětskou zábavou, která zároveň zpestřuje jídelníček chudých lidí...

Blíží se konec lipenských candátů? necteno

20.9.2015 | Vodní ekologie | Candát obecný | 5.926 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 13

Blíží se konec lipenských candátů?Jsou to už skoro dva roky, co jsem na těchto stránkách publikoval sérii článků, které se věnovaly minulosti, přítomnosti a (snad i) budoucnosti candátů na Lipenské přehradě. Nechtěl jsem tehdy v těch článcích zaznamenat jen historii jedné vody a jedné rybí populace, kterou jsme svým bezohledným chováním přivedli až na samu hranici zániku; chtěl jsem, aby texty v symbolické rovině vyprávěly onen nekonečný příběh vztahu člověka a ryb – nekonečný příběh, v němž časy bezuzdného drancování střídají chvíle křehkého příměří a naděje na lepší zítřky. Věřil jsem, že i tyto články mohou sloužit jako jakési memento, že i ony mohou nepatrně přispět k tomu, abychom neopakovali staré chyby a pokračovali v nápravě věcí zpackaných. Jak jsem se, já bláhovec, opět mýlil...

Nemoci ryb 15: Okouni na oxazepamu, aneb vliv znečištění farmaky necteno

12.9.2015 | Vodní ekologie | Okoun říční | 4.302 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 2

Nemoci ryb 15: Okouni na oxazepamu, aneb vliv znečištění farmakyV minulém článku tohoto volného seriálu, který upozorňuje na různé zdravotní neduhy, kterými trpí naše ryby, jsem se zaměřil na téma vlivu hormonálního znečištění na zdraví ryb a vodních organismů. Bohatá diskuze, již tento článek vyvolal a která se netýkala pouze steroidních léčiv, mě přivedla k tomu, že bychom se měli tématu i nadále věnovat, neboť antikoncepční pilulky nejsou rozhodně jedinými farmaky, která mohou ovlivňovat zdraví a chování ryb. Než si však představíme další farmaceutické výrobky, které mohou pro vodní ekosystém představovat potenciální riziko, zaměřme se obecně na téma chemického znečištění vodního ekosystému a řekněme si, jak významně se proměnil jeho charakter za uplynulých několik desítek let...

novější starší
Stránky:   9 8 7 ...