Chytej.cz

Jordán - rybí tragédie

Neděle 30. prosince 2012 ve 21:05 vložil(a) HaD | Pořady Chytej TV | 37.432 zhlédnutí

Důsledkem nedávného protržení hráze je smrt tisíců ryb.


Nefunguje vám toto video? Dejte nám prosím vědět.
     

Informace o videu

 • délka: 6:15
 • autor snímku: CHYTEJ.TV
 • datum natočení: neznámé
 • zdroj: Youtube.com

Hodnocení videa

 • špatné video
 • podprůměrné
 • průměrné video
 • nadprůměrné
 • vynikající video

24 hodnocení, v průměru 4.7 hvězdiček

rybářská videa | vložit video | vložit toto video na vlastní stránky

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k videu

Čtvrtek 14. listopadu 2013 v 19:56® MatesDyškant

Chudáci ryby :(

Pátek 18. ledna 2013 v 15:21® sunet

BigMike> Jsem rád, že si stojíte za tím, ať odpovědní lidé jsou hnání k odpovědnosti za své činy. A bude jen dobře, když se tento případ řádně vyšetří a dotáhne do konce. každopádně by mě též zajímaly hodnoty znečišťujících látek stanovené v odebraných vzorcích sedimentu. Nikde jsem tyto hodnoty na netu nenašel, byl by to velmi důležitý výchozí bod pro hodnocení vlivu úniku seimentu na níže položené toky.

Čtvrtek 17. ledna 2013 ve 12:53® BigMike

TÁBORÁCI ZA ČISTÝ JORDÁN

poslali dne 7. 1. 2013 otevřený dopis Radě města Tábora, jehož znění Vám zde předkládáme:

Veřejná výzva obyvatel Tábora

Vážení radní.

Jako obyvatelé Tábora si dovolujeme reagovat na události související s protržením provizorní hráze “rybníku” Jordán. Rozhodně nehodláme vystupovat jako samozvaní odborníci, ale jednoduše jako občané, kteří nesouhlasí s postojem svých volených zástupců a se signály, které vysíláte veřejnosti.

Věříme, že úkolem radnice není hájit evidentní pochybení firmy. Že má naopak dát směrem k občanům jasně najevo, že bude důsledně trvat na vyšetření příčin havárie a požadování náhrad.

Nechápeme, proč město, které zadalo profesionální firmě odvedení profesionální práce za adekvátní finanční ohodnocení, má potřebu vystupovat v roli obhájce této firmy a jejího evidentního pochybení a podcenění rizik.

Obhajoby typu, že k protržení hráze došlo kvůli její nedostatečné přilnavosti ke skalnímu povrchu, o kterém firma nevěděla, jelikož byl pod hladinou, se nám zdají být za hranicí přijatelnosti. Sami tím stavíte firmu, kterou obhajujete, do pozice naprostých amatérů, neschopných zajistit si základní geologický průzkum podloží. Zvláště když dva dny po havárii projektant stavby již zcela fundovaně toto podloží popisuje.

Proto od Vás, jakožto našich zástupců, očekáváme následující kroky:

 1. Veřejné, komplexní, nevyhýbavé objasnění příčin a dopadů havárie a to formou srozumitelnou pro občana – neodborníka
 2. Kritické zhodnocení pochybení zodpovědných osob provádějících projekt. Prošetřuje celou událost Policie ČR například z důvodu možného pojišťovacího podvodu? Byl podán podnět ze strany města? Pokud ne, proč?
 3. Zveřejnění informací o kontrolách prováděných zadavatelem (např. zápisy z kontrolních dnů). Proč nedošlo v době havárie k provizornímu zamezení vtoku do šachty? Proč nebylo dokončené ovládání výpusti na dálku?

Neřeší snad takovou věc havarijní plán? A pokud ne, proč ne? Situace vypadá jako absolutní podcenění rizik. Jaká byla reakce na průsak, ke kterému došlo již několik dní před protržením hráze?

4. Zadání vypracování opravdu nezávislého odborného posudku všech vzniklých škod, včetně následků trvalejší charakteru a možných řešení těchto dopadů (likvidace a náhrada škod).

5. Zadání vypracování samostatného nezávislého odborného posudku dopadů havárie na daný ekosystém Tismenického potoka a řeky Lužnice (zařazené na seznam Evropsky významné lokality NATURA 2000). V případě poškození ekosystému požadujeme jeho sanaci.

6. Zveřejnění informace, z jakých finančních prostředků budou tyto náhrady a sanace plněny.

7. Zveřejnění smlouvy města se zhotovitelem na webových stránkách města, popřípadě vysvětlení, co brání tomuto zveřejnění, dále zveřejnění dokumentace vzorkování a všech dokumentů, které s projektem souvisí a tak vyjádřit, že před občany nemáte v žádných krocích, týkajících se projektu, co tajit.

Prosíme o zveřejnění těchto komplexních, pro občana srozumitelných informací v co nejkratším termínu na stránkách města a v Novinách táborské radnice. Sami tak zamezíte šíření dezinformací a nabízejícímu se pocitu, že kryjete amatérismus či dokonce podvod zhotovitelských firem. Zároveň Vás žádáme o reakci na tuto výzvu přímo nám níže podepsaným. Tato výzva bude poskytnuta i zástupcům médií.

Za občany Tábora

Ing. Josef Németh, Pedram Dilmaghani , Simona Zadražilová

Za takový to počin děkuji , Renata Voborová, Centrum REGENERACE v Táboře

Podporu můžete učinit sdílením na Facebooku: Táboráci za čistý Jordán, kde se rozvíjí zajímavá diskuze.

Čtvrtek 17. ledna 2013 ve 12:51® BigMike

15.1.2013 Jak již bylo avizováno, probíhá snižování hladin rezervoárů Košín a Malý Jordán. Byla odsouhlasena k realizaci opatření k zajištění bezpečného převodu vody o objemu cca 10 m3/s přes provizorní hráz. Mimo to bude ještě pro krizovou situaci připraveno k vyhloubení obtokové koryto o kapacitě cca 3m3/s. Na hrázi jsou znovu instalovány a sledovány měřící body, hráz je denně monitorována. Je připravena ocelová zábrana pro případ, že by hrozilo opětovné vniknutí vody se sedimentem do štoly. Obnovována je i sedimentační hrázka u vtoku do štoly a byla vybudována jako podpůrná ještě jedna další. Děláme vše proto, aby v obdobích, kdy to stav vody dovolí, bylo vybudováno středové koryto ve vypuštěné části nádrže pro převod vody po dně vypuštěné části Jordánu, které by zajistilo, že voda nebude strhávat sediment a bude štolou řízeně odtékat. Současně bude vyvinuto maximální úsilí ihned jakmile to stav vody dovolí k dokončení spodních výpustí tak, aby manilulace s vodou byla definitivně bezpečná. ČIŽP jsou poskytovány veškeré podklady pro její činnost.

Hladina vody v horní části nádrže je na úrovni 421,65 m.n.m.

Čtvrtek 10. ledna 2013 v 17:42® Martin Chmelík

Tak jsem zaznamenal, že starosta města Tábor označil viníka – realizační firmu. O tom hovořím od prvopočátku. Chyba nikde jinde být totiž ani nemůže. Leda že by se to hodilo na ryby. Skrz provizorní hráz se chtěli probojovat do Lužnice, následně do západního Německa. Takže ryby za vše můžou. To je jasné.

Čtvrtek 10. ledna 2013 v 15:14® BigMike

10.1.2013 Přítok vody se snížil a hladina nad hrázkou začala klesat. Pokles oproti stavu v neděli činí cca 30cm. Opadává voda i na Košíně a v Malém Jordánu. V pátek bude zahájeno snižování hladiny na Malém Jordánu, na Košíně předpokládáme 14.1. Průtok po dobu vytváření retenční kapacity předpokládáme zachovat na současných cca 2,5m3/s. Snížení průtoku vody je patrné pouhým okem na bezpečnostním přelivu hráze. Po opadnutí vody budou zahájeny práce na úpravě hrázky tak, aby bylo možno bezpečně převádět větší množství vody. Obnovené provizorní přehrazení bude nepřetržitě monitorováno a jsou připravena opatření k tomu, aby se únik sedimentu z nádrže nemohl opakovat. Připravuje se i obnovení přepravy sedimentu na skládku Pohnánec.

9.1.2013 Ani včerejší reportáž v regionálních zprávách na ČT se příliš nepovedla. Byl použit filmový materiál z doby havárie hráze a reakce na únik ryb a sedimentu, vše z období 28. – 31.12.2012. Titulky byly přiřazeny nesprávným osobám a celá zpráva byla zmatečná. Tlumočím tímto omluvu ČT za špatnou a matoucí reportáž.

8.1.2013 Demen­tujeme tímto nepravdivou informaci, které uvedla televize Nova ve svém zpravodajství 7.1. o tom, že se opět protrhla provizorní hrázka Jordánu. Pro uvedení na pravou míru uvádím, že voda stále teče přes bezpečnostní přeliv zhruba objemem 4m3/s. Odtok do Tismenického potoka činí cca 2m3/s. K. Hotový

Středa 9. ledna 2013 ve 20:00® Eraser
Eraser

To je fakt smutný,jako by ty ryby za to mohli..

Středa 9. ledna 2013 ve 13:20® sunet
 • tom → Ryby a ostatní vodní živočichové obsahují ve zvýšené míře právě arsen a jsou proto jedním z hlavních zdrojů příjmu arsenu člověkem, mimo pitnou vodu. Ostatní potraviny ho většinou obsahují jen mizivé množství.
Středa 9. ledna 2013 ve 12:54® -tom-

Sunet → Díky. Jak je to tedy s konzumací ryb? Protože jedna věc je, že je arsen v bahně a druhá, zda a kolik se ho dostane do těl živočichů, následně do člověka. Nemáš páru? :-)

Úterý 8. ledna 2013 v 17:01® BigMike

Ofišl stránky města 7.1.2013 – V kolektivu vedení stavby byla stanovena opatření, která je nutno provést pro stabilizaci hráze i odtoku vody do Tismenického potoka. Bezpečnostní přeliv, kterým voda v současné době z horní poloviny nádrže odtéká bude zkapacitněn na průtok cca 6m3/s. Současně bude stavebně připraveno místo, kde se v případě potřeby vytvoří jednoduchým stavebním zásahem další možnost k převedení vody, aby nedošlo k přelití hráze přes korunu. Pevnost hráze bude zvýšena tak, aby odolala náporu vody o průtoku cca 15m3/s. Hráz bude na návodní straně zatěsněna tak, aby po poklesu hladiny byl odtok minimální. Hráz je nepřetržitě monitorována. Opatření jsou stanovena s ohledem na to, že se předpokládá současná funkce hráze po dobu cca 6 následujících měsíců. Po opadnutí vody budou provedeny stavební úpravy u vtoku do štoly tak, aby bylo vyloučeno opakování situace, kdy do Tismenice unikne s vodou větší množství sedimentu a bylo možno bezpečně pokračovat.

V průběhu příštího týdne zahájí prošetřování úniku sedimentu a ryb do Tismenice ČIŽP. S činěním závěrů o případné odpovědnosti je proto třeba vyčkat na ukončení šetření inspekce ŽP popřípadě i policie ČR. Jihočeská organizace ČRS nechává zpracovat znalecký posudek na škodu vzniklou na rybí obsádce. Tu lze odhadovat v řádu statisíců. Řešení případných škod způsobených Povodí Vltavy bude možno vyčíslit dle jejich vyjádření nejdříve kolem pololetí, kdy opadne voda a bude možno škody zjistit.

Hladina horní poloviny nádrže je 421,95 mn.m, dolní pak 416,10 m n.m.

Úterý 8. ledna 2013 v 16:40@ rybomil 2

BigMike> když jsem po r. 2003 přišel k Táboru, sondoval jsem od místních kde jako budu asi tak lapat. samo jordán byl na 1. místě. narazil jsen cca po roce na dúchodce, co dělal ve výrobě Elektroizoly dávno za komanče a když mi řekl kolik druhů a jak nebezpečný látky byly v odpadní vodě co tekla do jordánu kdysi dávno, tak mě chuť tam lapat dost přešla. Samo koncentrace nevím, asi byly " v normálu ". tak i teď už jen jinam,řeka, pískovny, Jistebnice apod.

Úterý 8. ledna 2013 ve 14:52® BigMike

sunet> Díky za limity, návody c o s tím vším, jistě se hodí!!! Já jsem v Soběslavi, což je naštěstí nad Táborem, ale vše sledujeme, předseda je zplnomocněn jakkoliv podpořit MO Tábor v jejich snahách o nápravu, případné žaloby a pod. Snad měl dnes i jednateli volat. Víc asi ví Lerak.

Úterý 8. ledna 2013 v 11:35® sunet

BigMike> Můžete jednat, odebírat vzorky (kalná voda, sediment), posílat na rozbor, soustředit se na obsah rtuti a arzénu. Tyto kovy hned tak z vody nezmizí, velmi dobře se akumulují v sedimntech, čímž přispívají k dlouhodobé kontaminaci toků níže položených.

Úterý 8. ledna 2013 v 11:18® sunet
 • tom → Co se týče arzénu má prokázanou karcinogenitu a reprodukční toxicitu.

Arzen, ať už anorganický či organický se velmi rychle po požití vstřebává do těla. Cílové orgány jsou pak kůže, kosti. V kůži vyvolává rakovinu a Bowenovou chorobu. Chronická expozice (dlouhodobá) vyvolává rakovinu plic, žlučníku, jater a ledvin.

Smrtelná dávka pro člověka je 1–3 mg/kg/den, což představuje pro osobu vážící 70 kg asi 70–210 mg/den. A kolik že to je? Na špičku nože naberete cca 2 g, tedy smrtelná dávka je asi 15× menší. Člověk je též více citlivý na arzén než ostatní živočichové, to je dáno jiným metabolismen.

Limit pro denní orální příjem je pak 0,3 μg/kg/den, což je dávka 10 000 krát menší než i velmi nízká dávka smrtelná.

Ze všech těchto údajů plyne fakt, že arzén jako prvek má velmi negativní dopad na zdraví ať už při jednorázovém požití, tak při dlouhodobé expozici.

Pro informaci:
limit arzénu pro pitnou vodu je v ČR 10 μg/l, pro odpad využívaný na povrchu terénu je 10 mg/kg sušiny (sedimentu).

Úterý 8. ledna 2013 v 9:57® BigMike

Včera jsme to probírali na schůzi! Když je Povodí jedno, co se děje, když je to jedno životnímu, když ČIŽP musí nejdříve vyspat Silvestra než někde seženou auto a dojedou těch 60 km z ČB do Tábora… Asi mají těch neodkladných a jistě životnímu prostředí ubližujících případů v začátku roku moc!!! Co chcete pak jako řadový občan dělat?

Pondělí 7. ledna 2013 ve 21:55profil byl smazán

Dneska na nove bylo jak prekopavaj hraz prej aby nepraskla

Pondělí 7. ledna 2013 v 19:24® Lerak

casper> smutný ? To už je komické ! Resp. tragikomické…V důs­ledku průserů na dělící hrázce probíhá samovolný výplach bahna do Lužnice a ČIŽP zahájí prošetřování úniku sedimentu až příští týden (viz oficiální web stránky města)!

Pondělí 7. ledna 2013 v 16:55® casper
casper

achjo, tohle je fakt smutný :(

Pondělí 7. ledna 2013 v 16:07® HaD
HaD

Lerak> Tismeničák. Někteří Táboráci i rybáři mu tak říkají. Pochází to podle mne z dob, kdy do něj šel odpad tuším z nemocnice a skutečně to byl smradlavej potok.

Pondělí 7. ledna 2013 v 16:03® BigMike

Tak jsem se nyní tak nějak dozvěděl, že hráz byla pojištěna u Kooperativy a tu bude v rámci možného plnění pojistné události hrozně moc zajímat projekt, provedení stavby atd. atd. Jsou fotky, kdy to u toho břehu bylo vidět prosakovat v říjnu atd.atd.

novější starší
Stránky:   7 6 5 ...