Od hráze údolní nádrže Jesenice na ř. km 3 až po most u elektrárny v Podhradě na ř. km 13,9. Přítoky do revíru nepatří. Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12. Zavážení nástrah je povoleno celoročně. Hlubinná přívlač je povolena.
Lov ryb je v obecném zájmu zakázán: od hráze do vzdálenosti 100 m po obou březích.
Chráněné rybí oblasti jsou vyznačeny tabulemi, lov ryb v těchto místech nesmí být prováděn až do vzdálenosti 100 m kolmo od břehu.
Přechodně chráněná plocha Malá Jesenice je rozhodnutím OkÚ Cheb č. j. ŽP/2275-543/98 vyhlášena v zátoce v přítokové části ÚN Jesenice, a to od silničního mostu silnice Podhrad - Lipová až po hraniční čáru zátoky, která je tvořena spojnicí dvou čedičových kamenů cca 1 m vysokých, zasazených v terénu. Kámen na levém břehu je umístěn na konci cesty vedoucí ze silnice III/2147 - cesta vede nejprve kolmo a pak na severovýchod směrem k přehradní nádrži. Kámen na pravém břehu je umístěn na konci cesty vedoucí ze silnice III/2147 po břehu zátoky směrem k výběžku břehu. Do uvedené oblasti platí v období hnízdění chráněných druhů ptactva, tj. od 1. 3. do 30. 6., zákaz vstupu, a současně i zákaz lovu ryb.