Revír tvoří rybníky:
PR 01 - Dravý 1v k. ú. Malesice0,49 ha
PR 02 - Dravý 2v k. ú. Malesice1,3 ha
Zákaz vjezdu motorových vozidel na hráze rybníků.