Revír tvoří:
koupaliště Pod Bušemv k. ú.Podštěly0,7 ha