Revír tvoří důlní propadliny, pískovny, nádrže a zatopené plochy:
PR 01 Kuklav k. ú. Svatava0,9 ha
PR 02 Svatavákv k. ú. Svatava0,7 ha
PR 03 Štikárnav k. ú. Svatava0,7 ha
PR 06 Ranžírák u Citicv k. ú. Citice0,4 ha
Na výše uvedené důlní propadliny je povolen vstup pouze na vlastní nebezpečí a jedině držitelům platné povolenky pro tento revír. Osobám mladším 18 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.