PR 02
Od Urbanovic jezu pod Smederovem proti proudu až k druhé lávce přes řeku (Pod Chmelnicemi).
.