Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Plzni u sv. Jiří (ř. km 136,0) až k jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2). Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků na pravém břehu nad jezem v Koterově v délce cca 300 m a z ostrova pod mlýnem v Koterově. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.