Přítok Mže. Od vtoku do Mže ve Stříbře (ř. km 46,9) až k pramenům. Potoky Výrovský (ř. km 11,9) a Žďárský (od samoty Žďár pod lokalitou Březovka - ř. km 4,7) s přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.