Přítok Radbuzy. Od ústí do Radbuzy (ř. km 4,7) až k mostu státní silnice Plzeň - Čižice ve Štěnovicích (ř. km 13,8). Zákaz lovu ryb v prvním ochranném pásmu vodárny, které je vyznačeno tabulemi. Na levém břehu je podél rybníka Zámostí, od silničního mostu až po trubní přemostění toku
- lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.