Přítok Ohře. Revír tvoří:
Sladovýv k. ú. Teplá6,1 ha
Lov ryb je zakázán z ostrůvku a východní části rybníka v prostoru bažinatého terénu a pobřežních porostů - vyznačeno tabulemi.