Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:
Nad Nádražímv k. ú. Chýše0,5 ha