Přítok Berounky. Od soutoku se Mží v Plzni (ř. km 0,0) až k jezu u Bártova mlýna (Strážná) pod Dobřany (ř. km 17,5). Zákaz lovu ryb v I. ochranném pásmu vodárny - území vyznačeno tabulemi. K revíru nepatří nádrž Litice (České Údolí - ř. km 6,9-11,8), která tvoří samostatný revír.