Přítok Labe. Od silničního mostu obce Nebanice (ř. km 225,9) až k tělesu hráze nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6), mimo potok Krapický (ř. km 236,0).
K revíru patří nádrže:
PR 02 Cézarv k. ú. Velký Luh1,0 ha
PR 03 Šmatovkav k. ú. Velký Luh1,0 ha
PR 05 tůň Kateřinav k. ú. Nový Drahov0,6 ha
V obecném zájmu je zákaz lovu ryb pod hrází nádrže Skalka po obou březích až k řetězům vymezujícím vzdálenost 100 m od tělesa hráze. Dále je zákaz vstupu a lovu ryb v prostoru vodohospodářského díla vodní elektrárny Mlýnská v Chebu pod hradem (objekt Povodí Ohře, který zahrnuje oba jezy - Hradební a Vyrovnávací, přívodní a odpadní kanál a ostrov tvořený těmito kanály a řekou Ohře). Součástí revíru je potok PlesnáZ: 50°6'44.894"N, 12°27'51.301"E, K:50°11'48.478"N, 12°26'33.322"E od vtoku do Ohře (ř. km 226,6) až k soutoku s Lubským potokem (Lubinka) na ř. km 13,3. Od této hranice až k pramenům je Plesná samostatným pstruhovým revírem. Jeho přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Na řece Ohři je zavážení nástrah a návnad povoleno.