Údolní nádrž Hracholusky. Od tělesa hráze údolní nádrže Hracholusky (ř. km 22,8) až k jezu (jez U Pičmana, ř. km 45,2) pod parkem ve Stříbře .
K revíru patří část Úterského potoka od vtoku do nádrže až 100 m od nejvyššího vzdutí hladiny údolní nádrže - vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Lov ryb je zakázán z přístavišť lodní dopravy a ve vzdálenosti 30 m od nich. V prostoru oddílu vodního lyžování TJ SLAVOJ Plzeň na pravém břehu kempu u hráze je v úseku cca 250 m lov ryb zakázán v měsících červnu, červenci, srpnu a září - vyznačeno tabulemi - a dále na protějším břehu v prostoru kotviště kajutových plachetnic klubu YC PASÁT (cca 70 m) je zákaz lovu ryb v době od 1. 5. do 31. 10. - vyznačeno tabulemi.
Lov na bójku je zakázán s výjimkou těchto lokalit (vyznačeno tabulemi):
-katastrální území Těchoděly (ř. km 23,5-24,1);
-úsek od obce Hracholusky k zátoce pod Radostí (včetně zátoky);
-úsek od ústí Lučního potoka až k ústí Žebráckého potoka (levý břeh včetně zátok, ř. km 27,0-28,6);
-oblast u Rybářského domova (chata MO ČRS Plzeň 1) v k. ú. Pňovany;
-levý břeh (ř. km 33,0) - zátoka Úterského potoka;
-pravý břeh proti zátoce Úterského potoka (ř. km 32,2-33,3);
-pravý břeh proti areálu Škoda; od ústí Sulislavského potoka k ústí potoka proti ČOV areálu Škoda;
-pravý břeh od konce značené plavební dráhy (ř. km 40,0) až k ústí Peterského potoka.
Upozornění uživatele revíru: V úseku od Plynu k jezu U Pičmana je významné rybí trdliště, od 16. 3. do 15. 6. podle § 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, zde platí zákaz lovu ryb.
Lov z plavidel je povolen 100 m od hráze nádrže až k ústí Peterského potoka. Hlubinná přívlač je povolena.
Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 31230/2019-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2020 a od 16. 6. do 30. 9. 2021 v době od 0.00 do 4.00.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
UPOZORNĚNÍ: Na pozemcích, které jsou součástí vodní nádrže, tedy zejména na jejích břehových částech, je dle pokynů správce pozemků Povodí Vltavy, s. p., zakázáno: provádění jakýchkoli terénních úprav, stanování, kempování, budování pevných přístřešků, rozdělávání ohňů, odhazování odpadků, znečišťování území a vodní plochy. Parkování dopravních prostředků je povoleno pouze na místech vymezených k parkování a řádně vyznačených dopravním značením.