Revír tvoří Berounka a Mže od jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) až k jezu mlýna v Radčicích (ř. km 6,3). Dále do revíru patří náhon na MVE Bukovec-ČEZ (bývalá papírna).
PR 01 jezírko Na Košutcev k. ú. Plzeň-město0,6 ha

Lov ryb zakázán ze skal při silnici.
PR 02 Vejprnický potok až k pramenům