Rybářský revír tvoří nádrž:
Zámecký (Nevěstin) rybník v k. ú. Hrad Nečtiny0,74 ha