Přítok Střely - Berounky.
Revír tvoří nádrž:
Vožehův rybníkv k. ú. Kožlany3,6 ha
Přítok Vožehova rybníka a slepé rameno až k lávce jsou chovné - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb z tělesa hráze - vyznačeno tabulemi.