Přítok Střely. Revír tvoří nádrž:
Oborákv k. ú. Trojany3,1 ha
se všemi přítoky až k pramenům.