Přítok Berounky.
PR 01 - Klabava od výtoku ze zatopeného lomu v Ejpovicích (ř. km 12,0) včetně celého zatopeného lomu - 43,6 ha , až ke spojce mezi lomem a Klabavskou nádrží. V zatopeném lomu v Ejpovicích je zakázáno vstupovat do řečiště za účelem lovu ryb u vtoku do lomu, dále v úseku golfového hřiště majitele AP TRUST, a. s., je zákaz vstupu - označeno tabulemi. Nutno respektovat dopravní značení zvláště při příjezdu k zatopenému lomu. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno, hlubinná přívlač povolena.
PR 02 - Klabavská nádrž - 44,0 ha - včetně spojky mezi lomem a Klabavskou nádrží až k jezu u čisticí stanice v Hrádku - Nové Huti (ř. km 23,0). Na nádrži Klabava v cca 200 m dlouhém úseku Voldušského (Litohlavského) potoka ve směru ke strážnímu domku pod železniční tratí Plzeň - Praha je chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel a zavážení nástrah je povoleno.
PR 03 - část Holoubkovského (Padrťského) potoka od soutoku s Klabavou pod stadionem v Rokycanech (ř. km 19,2) až k hrázi Lomackého (Hamerského) rybníka pod Holoubkovem (ř. km 8,5).