Přítok Ohře. Od soutoku s Vlčím (Jimlíkovským) potokem (ř. km 6,0) u obce Mírová až k pramenům, s výjimkou lokalit náležejících do revíru Chodovský potok 2. Na části revíru Novorolské koupaliště (rybník) je v termínu od 1. 6. do 30. 9. zákaz lovu ryb z písčité pláže před areálem TJ v době od 8.00 do 21.00 hodin. Celoročně je lov ryb zakázán z hráze rybníka podél silnice Nová Role - Chodov. Označeno tabulemi.
K revíru patří nádrže a zatopené propadliny:
PR 01 Novorolské koupaliště v k. ú. Nová Role22,0 ha
PR 02 Vojkovav k. ú. Nová Role6,4 ha

Zřízeno místo pro handicapované rybáře
UPOZORNĚNÍ: Na podrevíru platí zákaz táboření (stany) a rozdělávání ohňů! Po ukončení denní doby lovu musí lovící místo řádně uklidit a opustit.
PR 03 Školkav k. ú. Božičany0,4 ha
PR 04 Mírováv k. ú. Mírová0,3 ha
PR 05 Dubina 1v k. ú. Nová Role0,8 ha
PR 06 Dubina 2v k. ú. Nová Role0,9 ha
PR 07 Kozlovkav k. ú. Jimlíkov0,6 ha
PR 08 Pískovna 1v k. ú. Nová Role0,8 ha
PR 09 Pískovna 2v k. ú. Nová Role0,3 ha
PR 10 Mezirolskáv k. ú. Nová Role0,4 ha
PR 11 Cihelnav k. ú. Mírová0,6 ha
Potoky Chodovský s přítoky a Vlčí (Jimlíkovský) s přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.