Přítok Vltavy. Od jezu elektrárny v Darové u Kostelce (ř. km 115,2) až k jezu mlýna v Bukovci (ř. km 128,8) mimo přítok Klabavku, která tvoří samostatný revír. Na řece je lov z plavidel povolen.
K revíru patří nádrž:
PR 01 V Pekylcíchv k. ú. Stupno0,8 ha
Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.