Přítok Berounky. Od vtoku do Berounky v Radotíně až k pramenům. Radotínský potok od můstku silničního přejezdu Chýnice-Ořech až k pramenům, náhon u bývalého mlýna pod obcí Chýnice a všechny přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.