Přítok Vltavy. Od mostu silnice Štěchovice - štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k soutoku Kocáby s Kotenčickým (Sychrovským) potokem. K revíru patří úsek Kotenčického (Sychrovského) potoka od vtoku do Kocáby až k hrázi rybníka Strž pod obcí Stará Huť. V úseku od mostu silnice Štěchovice - štěchovická elektrárna před ústím do Vltavy ve Štěchovicích až k jezu "Hořejšák" v obci Štěchovice (cca 1 000 m proti proudu Kocáby, ) je v období od 1. 9. do 30. 11. lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.