Chytej.cz
NOVINKA 2018/2019 RedBass KICKER

ČRS jednal s orgány státní správy o tom, jak zabránit šíření račího moru

Úterý 27. března 2018 v 16:34 | vložil(a) HaD | zdroj: www.rybsvaz.cz/… | 2.801× zobrazeno | 1 komentář

Dne 21. 3. 2018 se na půdě Ministerstva životního prostředí sešli zástupci Českého rybářského svazu se zástupci významných státních institucí (Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní veterinární správa, České inspekce životního prostředí, krajské úřady, obce s rozšířenou působností, podnik Povodí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.), aby jednali o problematice račího moru a možnostech omezení jeho šíření. Raci jsou důležitou složkou vodního ekosystému, ve kterém mají své těžko zastupitelné místo, navíc slouží i jako bioindikátory kvality vody. Proto je dobré, aby měli všichni naši členové dostatek informací o klíčové nemoci, která hubí naše raky.

Račí mor je vysoce infekční onemocnění způsobované oomycetou Aphanomyces astaci a k nám se dostal ze Severní Ameriky v 19. století.

Napadá pouze raky (a kraby). Pro všechny naše chráněné (původní) druhy raků (rak kamenáč, rak říční, rak bahenní), je toto onemocnění neléčitelné a smrtelné.

ObrázekZbytky raků uhynulých v důsledku račího moru

Hlavním zdrojem infekce jsou nepůvodní invazní druhy raků (především rak pruhovaný a rak signální), kteří se dnes hojně vyskytují v řadě větších toků a nádrží. Tyto nepůvodní druhy jsou většinou již nakažené račím morem, ale dokážou s ním žít, přičemž se z jejich těl uvolňuje velké množství spor, které mohou infikovat další raky. Spory se šíří vodou, ale mohou ulpívat na všem, co se ve vodě pohybuje a ve vlhku pak mohou přežít i celé týdny.

Na úrovni odlovů ryb a distribuce rybích násad byla přijata příslušná managementová opatření k omezení rizika přenosu nákazy.

Nicméně, bylo konstatováno, že také všichni sportovní rybáři mohou dodržováním následujících tří bodů sami přispět ke zdraví populace našich původních raků:

HYGIENA:

Brodící boty a veškeré nářadí, které přijde do styku s vodou (podběrák, šňůra), je po ukončení lovu třeba:

mechanicky očistit od nečistot (bahno) a nechat dokonale vyschnout, nejlépe na slunci, kde se k suchu přidávají i účinky UV záření. Spory nejsou schopny přežít dokonalé vysušení (ale pozor, mohou snadno přežít i v mírném vlhku – třeba v podrážce). Tam, kde není možné z časových důvodů zaručit dokonalé vysušení, lze použít: jiné brodící boty/nářadí ošetření horkou vodu (nejlépe v kombinaci s následným vysušením) ošetření chemickými dezinfekčními prostředky, jako je: Persteril 36% (dávkování: 5 ml Persterilu na 995 ml vody a nechat působit 30 minut) Virkon S (dávkování 3 g na 1 litr vody a nechat působit po dobu 30 minut) Savo v koncentracích doporučovaných výrobcem pro dezinfekci povrchů.

POSTUP TOKEM/PODÉL TOKU PŘI LOVU RYB:

Z hlediska prevence šíření račího moru je ideální postupovat revírem vždy od pramene směrem k ústí toku. Je to celkem logické opatření – nepůvodní druhy raků většinou putují proti proudu toku a zarazí se u prvního jezu – nad něj se nedostanou, nebo se značným zpožděním. Také spory račího moru se mohou pohybovat pouze po proudu. Proto se většinou v horní části revíru drží naše původní druhy raků, zatímco ve spodních částech revíru se již mohou vyskytovat spory račího moru.

Chce-li zodpovědný rybář navštívit více revírů a mezi nimi také revír, kde již byl račí mor prokázán, je dobré postupovat v tomto pořadí: jako první navštívit revíry bez račího moru a teprve nakonec revíry, kde se račí mor vyskytuje. Opět, celkem logicky, lze počítat s tím, že kdybychom zvolili opačný postup, mohli bychom zanést spory račího moru do dosud nepostižených revírů.

Na dokonalé vysušení brodících bot a nářadí a případnou desinfekci by měli pamatovat především ti rybáři, kteří cestují mezi jednotlivými rybářskými revíry.

O dodržování těchto preventivních opatření žádáme zvláště rybáře, kteří se pohybují v rybářských revírech, kde byl v nedávné době račí mor prokázán. Z našich potoků je to například Radotínský potok 1, kde byl račí mor prokázán v minulém roce 2017 v oblasti pod vysokým jezem u Mašková mlýna (nad zastávkou MHD Cikánka).

VČASNÉ HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT RAČÍHO MORU:

Najdete-li v toku uhynulé či viditelně právě hynoucí raky, nebo raky, pohybující se v revíru v průběhu dne (s výjimkou podzimu, kdy se pohybují revírem za účelem hledání partnera), raky nikam nepřemísťujte a neprodleně informujte o tomto nálezu místně příslušný územní svaz, nebo krajskou veterinární správu. K informaci můžete přidat fotodokumentaci, GPS nálezu atd. Včasné nahlášení může zachránit račí životy.

Ing. Pavel Vrána, Ph.D.

Sekretariát Rady ČRS

img128474.jpg

všechny krátké zprávy - přidat zprávu

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze ke zprávě

Čtvrtek 29. března 2018 v 19:36® Nerodia
Nerodia

Jen doufám že to nabude povinnosti a že ještě přibude povinnost nepůvodní raky nepouštět zpět.To se také týká těchto druhů:karas stříbřitý, střevlička východní.