Chytej.cz

Lov s polarizačními brýlemi vs. Rybolov bez polarizačních brýlí

13.5.2014 vložil HaD | Ostatní | zobrazeno: 9.007×

Jak se stalo v poslední době zvykem, budou dnes v duelu soupeřit spíše dva přístupy k rybolovu, kdy je otázkou, zda z duelu může vzejít vítěz. Jedná se o rybolov s polarizačními brýlemi či bez nich. Oba přístupy mají své a smyslem duelu je spíše shrnout přínosy a negativa obou z nich a věřím, že budou informace zde obsažené pro někoho prospěšné a třeba si vědomě dokáže buď použitím či nepoužitím praktické pomůcky „vykoledovat“ více ryb a zážitků od vody…

Lov s polarizačními brýlemi

Lov s polarizačními brýlemi

 

Princip polarizačních brýlí

Je myslím celkem všeobecně znám a není potřeba popisovat, na jakém principu funguje. Z praktického hlediska je však důležité to, že při určitém úhlu dopadu světla na vodní hladinu, dokáží odfiltrovat některé odlesky, čím dojde ke stavu, kdy začneme do vody lépe vidět. Samozřejmě pouze za předpoklady, že voda není kalná jak ranní káva s mlékem :-)

 

Snazší hledání ryb!

Jako jeden z mnoha důvodů, proč si rybář polarizační brýle nasadí, je hledání ryb. Díky lepšímu pohledu pod vodní hladinu lze snáze najít například vyhřívající se kapry, které bychom někdy prostě jinak neviděli. Stalo se mi například, že jsem přišel k vodě a vyplašil ryby, které jsem díky drobným vlnkám a zrcadlení hladiny neviděl. Nasadil jsem tedy polarizačky a pomalu šel kolem vody a narazil na další hejno kaprů. Líně se krmili těsně u břehu. Úlovek pak byl otázkou několika vteřin. Stejně tak je možné objevit zaparkovanou štiku, projíždějícího amura, tlouště pod trsem trávy. Samostatnou kapitolou je pak lov pstruhů na "oko", kdy si prostě vyhledneme konkrétní rybu a pak se ji přesným hodem pokusíme ulovit. To, zda se nám to podaří, či nikoliv, už je jen otázka, zda správně zvolíme nástrahu a pak ji optimálně vedeme. Nicméně ať již úlovek přijde, či nikoliv, rybolov se stává záživnějším a už jen samotné sledování ryb může být pro mnohé z nást dostatečnou duševní potravou :-)

 

Snazší hledání překážek

Stejně jako můžeme objevit ryby, tak můžeme brýle využít k vyhledání zajímavých míst. Díky polarizačním brýlím jsem nejednou objevil např. padlý kmen, velký balvan, potopený keř či mělčinu. Když jsem se pak těmto místům, které poskytují rybám pocit bezpečí a navíc zde může být potrava, věnoval, často mi přinesly zajímavé chvíle a pěkné úlovky. Objevení překážek pak také přispívá naší finanční situaci - zjednodušeně řečeno: méně trháme :-)

 

Více či méně úlovků "na oko"?!

Existuje celá řada situací, kdy nám brýle mohou přinést více úlovků. A nebo ubrat! Osobně se mi velmi osvědčily při více způsobech lovu:

Lov tloušťů na rotačky: tloušti rotačky milují. Někdy se ale stává, že naši rotajdu pouze sledují a k záběru se neodhodlají. V okamžiku, kdy vidíme pod vodu a sledujeme tlouště, jak líně rotačku sleduje, pomůže mnohdy pouze překlopit prut na druhou stranu, změnit tak směr a rychlost a útok je otázkou okamžiku. Stává se také, že tloušť nástrahu celou nasaje, ale pokračuje stejnou rychlostí ve směru cesty nástrahy. Vidíme-li díky brýlím, jak nástraha zmizela v jeho tlamě, můžeme úspěšně zaseknout, aniž bychom cokoliv cítili v prutu. Pokud bychom brýle neměli, tloušť po "ochutnání tu divnou kovovou věc elegantně zase vyplivne a o záběru nemáme ani ponětí.

Lov kaprů z hladiny: Podobné to může být někdy s lovek kaprů z hladiny. Nezřídka se mi stalo, že mi kapr nasál rozmočený rohlík, který už byl těsně pod hladinou a než se stihl vlasec rozjet, háček mu vypadl nebo ho vyplivl. Pokud jsem měl možnost záběr vidět, seděli záseky častěji.

Lov ryb ze dna těsně u břehu: Osvědčil se mi například při lovu kaprů a línů, kteří se velmi líně krmili těsně u břehu. Nasávali a vyplivovali naházenou kukuřici. Jakmile jsem měl brýle a viděl, jak nasáli mou nástrahu s háčkem, tak než došlo k vyplivnutí, visel háček v tlamě!

Lov agresivních dravců: Ten může být s polarizačními brýlemi někdy kontraproduktivní. Stalo se mi totiž už snad "tisíckrát", že jsem pozoroval útok bolena, štiky, okouna a aniž jsem ucítil záběr v prutu, zasekl jsem v domění, že je již ryba na háčcích. Pravda ale byla taková, že tomu tak ještě nebylo a záseky šly do prázdna. Kdyby žil ve sladké nevědomosti, dravec by se stihl trefit a ryba by byla na háčku. Na druhou stranu jsem již mnohokrát díky polarizačkám úspěšně lovil okouny na smáčky, kdy jsem sledoval nástrahu a při pocukávávní, kdy není kontakt s nástrahou stoprocentní, jsem zasekával v okamžiku, kdy jsem ji přestal vidět. Většinou už byla ukryta v prostorné okouní tlamě :-)

 

Snažší sledování signalizátorů záběru a ochrana zraku!

Polarizační brýle jsou, zejména při slunečních dnech, vítanou ochranou zraku. A mimo to, pominu-li fakt, že se jedná často o stylový a slušivý módní doplněk, mohou napomoci při sledování např. špičky feederu či splávku. "Zmizí-li" totiž obtěžující odlesky z hladiny, je rybář schopen lépe a hlavně déle sledovat tyto signalizátory, které nám oznámí záběr ryby.

 

Rybolov bez polarizačních brýlí

Rybolov bez polarizačních brýlí

 

Popisovat rybáři, jak vypadá lov bez polarizačních brýlí by, bylo asi nošením dříví do lesa, jelikož si troufnu říci, že neexistuje rybář, který by bez nich někdy nelovil :-)

V krátkosti se ale zaměřím na několik skutečností, které lze považovat za přínosči nevýhodu v případě, že se na ryby vydáte bez polarizačních brýlí.

 

Více adrenalinu?

Jestliže jsem u lovu s polarizačními brýlemi zmínil fakt, že nám lov s nimi může přinést při rybaření více zážitků a napětí, tak to samé lze říci i o lovu bez nich. Jestliže totiž nemáme možnost částečně nahlížet pod vodní hladinu, je v některých momentech lov napínavější díky častějším momentům překvapení může být zážitek o to intenzivnější. Jako příklad např. uvedu lov kaprů na hladině. Vidíme li s brýlemi blížícího se kapra, srdeční pulz nám stoupne na maximum, ale záběr již víceméně čekáme. Přijde-li však záběr a jízda bez předchozího varování, jako blesk z čistého nebe, zážitek se může rovnat "infarktovému stavu". Nevýhodou je samozřejmě fakt, že se můžeme např. rozhodnout přehodit zrovna v momentu, kdy se onen kapr či amur blíží.

 

Při určitých způsobech lovu může být absence brýlí výhodou!

Tak jako mohou být brýle výhodou, existují momenty, kdy je raději odložím a chytám bez nich z více důvodů:

Například při přívlači, lovím-li s nástrahou, která má úžasný chod, mám občas tendenci zvedat ji k hladině tak, abych se mohl chodem kochat a abych viděl případný záběr. Pak ale často lovím příliš vysoko a jsou li dravci ve spodních patrech vodního sloupce, záběry nepřichází. V okamžiku, kdy se buď překonám a o ten pohled se ochudím, nebo je pro jistotu sundám, záběry mohou přijít, protože se dostanu do válečného ležení dravců.

Druhým příkladem by mohl být lov ryb, které útočí velmi agresivně a paradoxně nám pohled na útočícího dravce, který samozřejmě mimořádně krásný, může úlovky snížit. Každý se s tím jistě setkal u lovu bolenů na hladině či těsně pod ní. Exploze na hladině, alespoň mě, velmi často můj mozek instinktivně vyhodnotí jako důvod k záseku a výsledkem je velmi velmi často zásek do prázdna. V takových momentech se mi velmi osvědčilo raději koukat jinam a v případě útoku zasekávat až v ten moment, kdy je záběr cítit v prutu. A u polarizačních brýlí je to podobné - mnohokrát se mi stalo, že jsem např. dotahoval wobler k nohám a zaútočila na něj štika či okoun. A stalo se vždy, co se stát nemělo - zasekl jsem předčasně i přesto, že vím, že je potřeba mít napřed s rybou kontakt!

 

Brýle na obtíž?

Ačkoli jsou polarizačky velkým pomocníkem, jejich používání není vždy přínosem. Z vlastní zkušenosti vím, že když se rozhodnu s nimi lovit, většinou je z očí nechci sundat. Prostě si zvyknu na to, že do vody lépe vidím a nechci se o ten pohled ochudit. Jedná-li se ovšem o lov v teplém létě, za zhoršených světelných podmínek, v dešti apod. dochází pak někdy k tomu, že se vlastně trápím. Brýle už buď moc ztmavují, nebo se mlží a místo toho, abych viděl lépe, vidím vlastně hůře. A poměrně často, když už se dokopu k tomu, abych je sundal, se situace zlepší.

 

Větší ztrátovost nástrah a montáží, ale více ryb?

Při lovu bez zlepšeného pohledu do vodního prostředí se může poměrně lehce stát, že si nevšimneme pod vodou ukrytých překážek a můžeme své nástrahy či montáže "posílat" přímo do nich. A až při jejich uváznutí, v horším případě utržení, si uděláme obrázek o tom, co se pod vodou ukrývá a tyto momenty eliminovat. Na druhou stranu může být ale sladká nevědomost cestou k úspěchu! Nahazovat totiž můžeme do míst, kam by jsme se jinak nahodit neodvážili a zrovna se může jednat o překážku, která poskytuje úkryt pěknému kaprovi, dravci apod. a jen díky tomu, že se jim dostaneme na "dostřel", přijde záběr, ječící brzda a o zážitek máme postaráno.

Klady

+ zlepšený pohled pod vodní hladinu
+ při určitých způsobech lovu více úlovků
+ snazší pozorování špičky feederu či splávku
+ menší ztrátovost nástrah
+ více zábavy při pozorování ryb
+ snazší vyhledávání ryb
+ ochrana očí
+ slušivý módní doplněk

Klady

+ více momentů překvapení
+ při některých způsobech lovu více úlovků

Zápory

- ochuzení o moment překvapení
- někdy méně úlovků díky předčasným záběrům
- za horších světelných podmínek a v horku spíše kontraproduktivní zejména pro pohodu rybolovu a pro zrak

Zápory

- za určitých světelných podmínek horší sledování splávku, špičky feederu apod.
- při přívlači či mušce někdy méně úlovků
- častější trhání montáží či nástrah

Závěrečné zhodnocení

Tak používat či nepoužívat polarizačky? Toť otázka :-) Ba ne, podle mne je to celkem jasné. Použití polarizačních brýlí má prostě v určitých okamžicích smysl a přínos a jsou chvíle, kdy je jejich použití nadbytečné či dokonce kontraproduktivní. Vyzkoušejte obojí a těším se na Vaše ctěné názory!

Váš názor

Máte návrh na duel? Dejte nám vědět!

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k duelu

Pondělí 14. března 2016 ve 13:56® karelnovak67

Perfektní článek, my se věnujeme prodeji polarizačních brýlí značky polaroid a jsme přesvědčeni o tom, že polarizačky je rozhodně dobré používat. Naše brýle najdete zde http://bryle-polaroid.cz (trocha reklamy neuškodí)

Čtvrtek 19. března 2015 ve 14:48® Kralu021
Kralu021

Noo kdyt já vim to je zcela standartní situace já mám troje polarizačky jedny jen v autě,a pořád slyšim to samé jak si to každý chválí já stále nevím proč jediné vysvětlení je pro mě že mám nějakou oční vadu nebo co páč já na nich nic lepšího než na lepších slunečních brýlí nevidim :-)

Středa 18. března 2015 v 11:53® HaD
HaD

Kralu021> Mno, nechci Tě urazit, ale je to jako bys tvrdil, že se směješ autům s náhonem 4×4, že na dálnici to jede stejně. Polarizačky fungují za určitých předpokladů výborně – přirovnal bych to po jejich nasazení jako když z okna odhrneš záclonu. Buď jsi tedy neměl polarizačky, nebo s nimi nekoukal do vody.

Úterý 17. března 2015 v 17:20® kerob
kerob

Kralu021 … ale oni jsou kolikrat ty ryby ve vodě díky polarizackam videt :-D
Polarizacní filtr fitruje odlesky z hladiny a tudíž je videt pod hladinu o něco lepe.

Úterý 10. března 2015 v 16:26® Kralu021
Kralu021

Já polarizační brýle mám ale stále jsem ještě nepřišel na to v čem jsou lepší než klasické kvalitnější sluneční brýle normálně z optiky ? Můj názor je že polárky nejsou nic převratného spíš to je šikovný marketinkový tah, ale na ryby je nosim taky už jen z bezpečnostních důvodů viděl a zažil jsem dost nehod při vláčení kdy odražená třpytka nebo wobík vyletěl rybáři přímo do obličeje. A není to nic příjemného jinak krom toho je to dobrý proti sluníčku… Před lety když ty polárky začaly tak mě hrozně rozesmávaly názory že dík polarizačním brýlím jsou vidět i ryby ve vodě :-)

Úterý 3. června 2014 ve 22:59® Jarda Š.

xsemik> Souhlas, při převazování montáže je rozhodně lepší polarizačky zvednout. Osobně považuji za jejich důležitější přínos ochranu očí před odlesky z hladiny, než to, že lépe vidím pod hladinu.

Pátek 30. května 2014 v 11:15@ Palivec

Petula> Běžně používám polarizační brýle i za volantem. Ty žluté jsou výborné i když je mhlha pod.

Středa 28. května 2014 ve 21:14® xsemik

Vzhledem k tomu, že vlastním brýle , tak používam jen polarizační nástavce – klipsy. Od té doby, co je mám, tak odpadly příležitostné záněty spojivek z celodenní přívlače… ;-) A mají tu výhodu, že se dají zvednout a nemusí se sundavat.

Nevím jak ostatní, ale já mám s polarizáky dost problém navázat obratlík, karabinku nebo cokoliv – jak se vlasec neleskne, tak je mnohem hůř vidět… ;-) A i přesuny po břehu za ostráho protislunce pod stromy absolvuji raději se zvednutými polarizáky – v tu chvíli není úplně nejlépe vidět na cestu ;-)

Středa 28. května 2014 v 17:08® Petula
Petula

Bez polarizaček se takřka nepohnu,obzvlášť při muškařině,jediné mínus jsem zaregistroval hlavně v začátcích,kdy hodně skreslovali,při brodění jsem skoro vždy nabral vodu

Pondělí 26. května 2014 ve 22:42@ Palivec

Dost podstatným faktorem u polarizačních brýlí (aspoň pro mne, bez nich k vodě ani nepáchnu) je jejich barva a sytost. Krom nejintenzivnějšího slunečního svitu,kdy upřednostňuji sytější hnědé odstíny, dávám přednost žluté barvě. Absolutně se mi neosvědčily modré odstíny. V posledních letech jsem si oblíbil značku Solano, brýle speciálně na rybaření ze série „fishing line“, ale ten „můj“ vzor se z nabídky nějak vytratil… Holt inovace.

Pondělí 26. května 2014 ve 22:25@ Palivec

Objektivnější by bylo snad porovnání polarizaček se svařečskou kuklou. Nebo skleněným, či magickým vokem.

Tento příspěvek byl editován Pondělí 26. května 2014 ve 22:29 uživatelem .
Čtvrtek 22. května 2014 v 19:29® pepanek

Nějak se mi v nich unavují rychle oči. měl jsem dvoje,možná oboje nekvalitní.

Čtvrtek 22. května 2014 v 18:00® superweb
superweb

Pro me jeste jedna vyhoda polarizacek – pri lovu z hladiny nebo tesne pod hladinou na rohlik lepe vidim, ktera ryba se chysta zautocit na nastrahu. Pokud jdu po amurovi ci vetsim kaprovi, zaber od mensiho kapra me snahy na delsi dobu ukonci rozplasenim zbyvajicich ryb. S polarizackami dokazu casto vcas ucuknout :)

Tento příspěvek byl editován Čtvrtek 22. května 2014 v 18:02 uživatelem superweb.
Pátek 16. května 2014 v 18:20® kenort

Mne pomáhajú polarizačky najmä za veterného počasia eliminovať odrazy slniečka z hrebeňov vlniek, čo dosť unavuje oči. Chod nástrahy nesledujem, mám rád moment prekvapenia a sústredím sa lepšie na reakciu prúta v rukách. Všetko má + aj -:).

Pátek 16. května 2014 v 9:03® Bigpista
Bigpista

Teď budu mí možnost si vychutnat všechny klady rybolovu bez polarizaček, jelikož jsem si je tento týden rozbil. A protože jsem slepejš a brejlovec, výběr nových není zrovna snadná disciplína :(

Středa 14. května 2014 v 19:31® jepice-zruseno

Špráchys> Mám úplně stejnou zkušenost. Na vyrovnávačce pod Lipnem, na její horní tekoucí části těsně pod pstruhovkou, jsem párkrát pozoroval velký ryby, který mi jezdily až pod nohy a já ne a ne je chytnout. Polarizačky nosím hlavně na závody a jinak jenom občas, abych viděl pod nohy při brození (jak psal juba). Třeba loni na MČR v přívlači se můj kouč – závodnická legenda s polskými kořeny :-))rozčiloval, že sem na jednom místě takovou dobu, ale nic mi nebere. Ano, zdržely mě polarizačky – ryby jsem v tom místě viděl, ale opravdu nebraly a já se je snažil chytit. O kus dál přitom braly uplně normálně…

Středa 14. května 2014 ve 14:37@ juba

Podle mojí zkušenosti je výhoda polarizáků i při brodění – lépe vidím, kam pod vodou šlapu..

Úterý 13. května 2014 v 18:13® pete2
pete2

Ahoj, zajimave tema. Jeste bych mozna dodal, ze pouzit bryle, lze jen kdyz je bezvetri a klidna hladina. Pak se da mozna rict, ze moment prekvapeni prichazi jak s tak bez :), ale je pravda, ze pomoci bryli se daji prochytavat mista, kde jsem drive nechal nejednu nastrahu. Treba jednou budou i bryle, ktere budou videt od hladiny po dno i v kalne vode, ale to uz by postradalo vse co k rybareni patri.

Úterý 13. května 2014 v 15:23® HaD
HaD

Špráchys> To je taky pravda :-) To mi vypadlo, dík za doplnění. Někdy je ta nevědomost lepší a hlavně milosrdnější :-DDD

Úterý 13. května 2014 v 15:14® Špráchys

Pěkný duel :-) Nejvíc mě přivádí k šílenství, když chytám s polarizačkama a vidím, jak ryby nástrahu pronásledují a ať dělám co dělám, zastavuju, zrychluju vedení, měním směr, ryba si prostě zvědavě nástrahu prohlídne a bez útoku se otočí a odpluje pryč… bez brýlí jsem o rybě ani nevěděl a byl klid :-)