Jetřichovice, 20. 10. 2010 – Rekordní počet 10 tisíc malých lososů vypustili do říčky Kamenice a jejích přítoků příznivci návratu tohoto ohroženého druhu do našich vod. Na letošním podzimním vysazování lososů se poprvé významně podíleli také soukromí dárci z řad veřejnosti. Ti již od loňského podzimu přispívali prostřednictvím dárcovských SMS v rámci projektu Návrat lososů. Celkem veřejnost adoptovala celou třetinu vysazovaných ryb.

 

 Někteří z adoptivních rodičů neváhali a přijeli rybky vypustit sami. Patronát nad projektem převzal známý herec a vášnivý rybář Rudolf Hrušínský, který adoptivní rodiče povzbudil v den vypouštění zdravicí.

„Projekt Návrat lososů je unikátní právě aktivním zapojením veřejnosti do zlepšování stavu přírody,“ přibližuje sbírku Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a vysvětluje: „Smyslem sbírky rozhodně není jen získávání peněz na nákup lososů. Dárci nám zároveň pomáhají šířit poznatek, že z přírody nelze ustavičně jen brát. Často se potýkáme s problémy v důsledku jejího necitlivého využívání v minulosti a tam, kde to ještě jde, usilujeme o nápravu chyb našich předků. Právě v tom nám nyní veřejnost velmi pomáhá.“

Dříve vcelku běžný losos obecný z českých vod zmizel počátkem padesátých let minulého století, zejména následkem stavby jezů na Labi a pozdějšího silného znečištění toku. Snaha o repatriaci, tedy navrácení těchto ušlechtilých ryb do přírody, probíhá od roku 1998, kdy rybáři a ochránci zahájili pravidelné jarní vysazování lososího plůdku.

 01.jpg

 

V roce 2008 správa parku ve spolupráci s partnery aktivity rozšířila o souběžný program vypouštění odrostlejších rybiček o délce 7 až 8 centimetrů, který je známý pod jménem Návrat lososů. Součástí projektu je také veřejná DMS sbírka, v rámci které během jednoho roku lidé přispěli na lososy částkou přesahující 70 tisíc korun. Díky dalším příspěvkům firemních dárců a správy národního parku se podařilo shromáždit 200 tisíc korun na nákup malých lososů.

„Dnešní vypouštění lososů je zakončením první fáze projektu a odměnou pro všechny, kdo přispěli. Věřím, že jeho úspěch inspiruje i ostatní a že projekt bude zdárně pokračovat  i v příštích letech. Přeji všem dnes vypuštěným rybkám šťastnou cestu. Ať jedou!“ říká Radek Hovorka, zástupce značky King Oscar pro střední Evropu.

Letošním vypuštěním adoptovaných ryb projekt Návrat lososů zdaleka nekončí. Sbírka poběží ještě nejméně dva roky a veřejnost může nadále lososy adoptovat. Nově adoptované ryby budou vypuštěny na podzim 2011.

 

Lidé mohou adopci provést zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS(mezera) NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců.

Více informací najdou dárci na internetových stránkách projektu www.navratlososu.cz.

Partneři projektu Návrat lososů jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a značka norských konzervovaných ryb King Oscar.