Lososi, v minulosti běžné ryby, byli v důsledku lidské činnosti, zejména díky zvyšování počtu příčných staveb na tocích a rostoucímu znečištění vody, na našem území zcela vyhubeni.

Poslední lososi byli v Labi zaznamenáni koncem 40. let minulého století. Novou šanci dostali lososi obecní teprve po zprůchodnění největších překážek a zlepšení čistoty vody díky programu LOSOS 2000. V rámci tohoto projektu jsou ze Švédska získávány oplodněné jikry, z nichž se v sádce v německém Langburgersdorfu vylíhne plůdek. Malé rybičky jsou následně v pytlích naplněných vodou a natlakovaných vzduchem dopraveny k řece Kamenici v Národním parku České Švýcarsko.

 

„V náročném terénu národního parku jsou rybičky opatrně vypouštěny po třech až pěti kusech na metr toku v klidnějších zákoutích říčky a jejích přítoků,“ popisuje postup vypouštění Miloš Trýzna, zoolog Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje:

„Nejnáročnější je pro plůdek zvládnutí náročného přechodu z bezpečí sádky do skutečné přírody. Čeká zde mnoho predátorů a v souladu s přírodními zákony se velké množství plůdku záhy stává součástí potravního řetězce. Jiní jedinci však přežijí a představují nadějný základ pro populaci, která se v budoucnu obejde bez přímé lidské pomoci.“

Lososi se do Kamenice v uplynulé dekádě již několikrát vrátili, pro obtížnou sledovatelnost ryb však nemusely být návraty zachyceny všechny. Podle informací Německého rybářského svazu, který pomocí sofistikovaných technologií sleduje tah ryb v Labi a jeho přítocích, je trend počtu vracejících se lososů v řece mírně, avšak trvale rostoucí. Také výzkumy prováděné přímo v Národním parku České Švýcarsko ukazují, že lososi mají ve zdejších vodách významné zastoupení, kdy na 9 pstruhů v řece připadá 1 dorůstající losos, který se ještě nevydal na tah do moře.

Proto Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s partnery - Českým rybářským svazem a značkou norských konzervovaných ryb King Oscar, připravila k projektu LOSOS 2000 nadstavbu v podobě doplňkového programu. Ten spočívá v podzimním vysazování odrostlejších lososů, u kterých lze ze strany predátorů předpokládat menší tlak. Do tohoto programu nazvaného Návrat lososů se může zapojit také veřejnost, a to adopcí lososa prostřednictvím dárcovské SMS.

 

„Jsem mile překvapen pozitivní odezvou na náš projekt. V současné době se jedná už zhruba o 1400 adoptovaných lososů. Věřím, že rostoucí zájem veřejnosti bude nadále pokračovat a do podzimního vypouštění se tento počet minimálně zdvojnásobí,“ říká Radek Hovorka, zástupce King Oscar pro střední Evropu.

Zájemci z řad veřejnosti mohou lososům pomoci odesláním dárcovské zprávy ve formátu DMS NAVRATLOSOSU na telefonní číslo 87 777.

Životní osudy adoptovaných lososů i informace o průběhu sbírky pak zájemci najdou na stránkách projektu www.navratlososu.cz, kde si mimo jiné mohou zdarma stáhnout tapetu na mobilní telefon.

 

Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč.