Na dobré kvalitě vody jsou závislí také lososi, pro které čisté vodní toky bez překážek představují nenahraditelné prostředí k životu. Tento pozoruhodný rybí druh byl v České republice naposledy spatřen v 50. letech minulého století. Od té doby je u nás považován za člověkem vyhubený. Způsobilo to zejména silné znečišťování vodních toků a rozsáhlá výstavba vodních děl, které následně znemožnily lososům návrat z moře zpět do domovských řek a tím i založení nové generace.

V návaznosti na tradici, snahu o čisté životní prostředí a téma lososů vznikl na podzim roku 2009 solidární environmentální projekt Návrat lososů, který si klade za cíl přispět k návratu tohoto druhu  do českých řek. Za projektem stojí partnersky Správa Národního parku České Švýcarsko, výrobce norských konzervovaných ryb King Oscar a občanské sdružení Český rybářský svaz.

„Hovoříme-li o Dni vody, je důležité uvědomit si, že pískovcová krajina Českého Švýcarska je s vodou úzce spjatá, neboť se zrodila z mořského dna a do značné míry byla vodou i formována do dnešní fascinující podoby,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a varuje před opakováním chyb z minulosti: „Důležité je, že si lidé stále více uvědomují nutnost ochrany vod i života v nich. Vždyť právě znečištění řek a neuvážená stavba příčných překážek na jejich tocích vedla k vyhubení lososů, kteří se díky reintrodukčním projektům za vynaložení ohromného úsilí a prostředků po desetiletích do naší přírody zase vracejí.“

Půlroční lososi

 

Každý rok na podzim jsou do řeky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko vysazováni malí lososi, aby tak dostali šanci k obnovení svého druhu. Na konci listopadu 2009 se za pomoci partnerů podařilo vysadit až osm tisíc malých ryb, které budou ještě zhruba dva roky žít v řece než se vydají na dlouhou plavbu do severních moří a zpět.

„Naštěstí už od 90.let minulého století zaznamenáváme první výsledky ve zlepšování kvality vodních zdrojů a životního prostředí vůbec. Jsme rádi, že se nám naskytla šance k partnerství s Národním parkem a společnými silami můžeme přispět nejen k záchraně již u nás vyhynulého druhu, ale také vykonáváme službu přírodě jako takové,“ říká Radek Hovorka, zástupce společnosti King Oscar pro střední Evropu.

Vzhledem k tomu, že je projekt finančně náročný, byla uskutečněna veřejná sbírka, kdy zájemci můžou adoptovat malého deseticentimetrového lososa prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy ve tvaru DMS NAVRATLOSOSU na číslo 87777.

Cena jedné DMS je 30 Kč. Z každé této DMS obdrží projekt Návrat lososů 27 Kč. Pravidelné přispívání po dobu jednoho roku pak má vzor zprávy DMS ROK NAVRATLOSOSU. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz. Popularita projektu a počet přispívajících stále roste. Podle aktuálních čísel přispělo více než 1000 dárců a na projekt se tak vybralo již okolo 27 500 Kč.

Na speciálně zřízeném webu www.navratlososu.cz se lze kromě návodu jak se stát adoptivním rodičem také dozvědět spoustu zajímavostí ze života lososů, kdy se na podzim uskuteční další vypouštění plůdků nebo jak bude pokračovat jejich dobrodružná cesta z rodné říčky do moře a zpět.

 

O Správě Národního parku České Švýcarsko

 

Správa Národního parku České Švýcarsko byla zřízena v roce 2000 za účelem péče o Národní park České Švýcarsko, s cílem zachovat a zlepšovat stav přírodního prostředí této jedinečné pískovcové oblasti. Management území národního parku je především zaměřen na postupné utlumování lidských, po staletí probíhajících hospodářských činností tak, aby se zde v budoucnu příroda mohla vyvíjet zcela dle vlastních zákonitostí, bez významných zásahů ze strany člověka.

K úkolům Správy Národního parku České Švýcarsko proto patří rovněž realizace opatření ke kompenzaci nerovnováhy vzniklé lidskými zásahy do přírody. Takovými opatřeními jsou i reintrodukční programy zaměřené na návrat lidmi vyhubených druhů, např. lososa obecného nebo sokola stěhovavého.

V zájmu posilování vnímání jednoty člověka s přírodou Správa Národního parku České Švýcarsko usiluje o co největší zapojení partnerů z neziskové i podnikatelské sféry, v neposlední řadě však také široké veřejnosti do projektů zaměřených na zkvalitnění přírodního prostředí.

 

O značce King Oscar

 

King Oscar je značkou kvalitních norských rybích konzerv. Vyrábí je společnost Rieber & Son, která byla založena v roce 1839, a na českém trhu je již několik let distribuuje Vitana, a.s.

Výrobky King Oscar získaly své pojmenování již v roce 1902. Tehdejší norský a švédský král Oscar II. svolil spojit své jméno a portrét právě s kvalitními rybími výrobky, jež si našly cestu do celého světa. Dnes se s nimi můžeme setkat nejen v Evropě, ale jsou mimořádně úspěšnou značkou i na severoamerickém a asijském trhu. Více o rybích produktech na http://www.kingoscar.com.

Foto: Václav Sojka

Kontakty pro více informací: Tomáš Salov Tiskový mluvčí a vztahy s veřejností NP České Švýcarsko GSM:     +420 737 276 865

Mail:    t.salov@npcs.cz