Pojďme tedy nyní, v čase blížících se vánočních svátků, krátce pohlédnout na rybu jinak, než ji povětšinou my rybáři vnímáme. Tedy ne jako na naši kořist, ale jako na symbol, s nímž jsou spojeny nadosobní hodnoty, přinášející nám potravu duchovní, nikoli světskou.

 

Symbolika ryb v jiných kulturách a náboženstvích

Symbolismus ryby, který nacházíme v mnoha tradičních náboženských a kulturních formách, je velmi komplexní a má mnoho aspektů, které je třeba rozlišovat jeden od druhého. Motivy ryb se objevují už v době prehistorické na jeskynních malbách a později v době bronzové třeba na zbraních bojovníků. Důležitou roli hraje symbol ryb i ve východní kultuře a náboženství. V Číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je v čínské kultuře vnímána jako symbol hojnosti. Ryba je také jedním z osmi budhistických symbolů. V hinduismu je ryba prvním z deseti avatarů (vtělení) boha Višnua, vymezujícím prvopočátek našeho cyklu. V každé z těchto inkarnací Višnu nějakým způsobem zachraňuje svět. Stejně jako Višnu v Indii se objevuje v podobě ryby také chaldejský Oannes, kterého někteří považují za předobraz Krista. Důležitou roli hrála symbolika ryb i v kultuře starých Babyloňanů, kteří jako první rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí a zřejmě sestavili také první horoskopy, které nepřestávají lidi fascinovat a vzrušovat, byť se s nimi dnes většinou setkáváme ve velmi zprofanované a mediálně zbulvarizované podobě.

 

Ryba je důležitou součástí nejen křesťanské spirituality

 

Znamení Ryby

Ryby jsou dvanácté, poslední znamení zvěrokruhu, spojené se souhvězdím Ryby. Jsou vodním a jedním ze čtyř nejproměnlivějších znamení. Proměnlivé znaky mají touhu po pohybu a jsou velmi neklidné. Ryby jsou nejvíce vodnaté znamení. Neustále se snaží přizpůsobit měnícím se podmínkám. Lidé narození ve znamení ryb by měli být podle astrologů jemné povahy a duchovního zaměření. Ryby jsou citlivé a vnímavé bytosti, které rády pomáhají ostatním. Ve společnosti jsou přizpůsobivé a drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale nechávají si ho většinou pro sebe. V západní astrologii je Slunce v konstelaci Ryb zhruba od 20. února do 20. března, v okamžiku jarní rovnodennosti.

 

Příslušníci Petrova cechu se k vodě vydávají i v zimě a za jakéhokoli počasí 

 

Symbol ryby v předkřesťanské době

Ještě před příchodem křesťanství hrála ryba svoji úlohu i v antické mytologii, kde byla symbolem hned několika božstev. Amulety ve tvaru ryby (a také delfína) symbolizovaly plodnost. „Ichtys“ se týkala také lidské sexuality a znázorňovala ženský klín nebo dělohu. Znak ryby je také spojován s Afroditou, Atargatou, Dagonem a některými dalšími místními původními bohy. V antické mytologii byla ryba též symbolem záchrany, což pramenilo z legendy o tom, jak dvě ryby zachránily Venuši a Amora, a pak se staly hvězdami. 

 

Úlovek na sněhu symbolicky uzavírá jeden rybářský i kalendářní rok

 

Ichthys – symbol křesťanství 

Ichthys, lze se setkat i s přepisem Ichthus, je v řečtině výraz pro „rybu“.  

Symbol Ichthys byl v historii využíván v mnoha podobách a k propagaci mnoha idejí

 

Jedná se o symbol, který byl hojně používán ranými křesťany. Znám je také pod přezdívkou „Ježíšova ryba“ či „znamení ryby“. Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno jako kryptogram: Ichthys se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.

Ichthys tak, jak ji převzali křesťané

 

Symbol ichthys byl nalezen už v římských katakombách z prvního století. Když byli křesťané v prvním století n. l. pronásledováni Římany, používali rybu k označování potkávacích míst a kobek nebo k rozlišení spojenců od nepřátel:

Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky na náraznících aut a vizitky obchodníků se opírají o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel je praktikující křesťan. 

Ježíšova ryba se stala vůbec moderní ikonou křesťanství. Dnes lze tento symbol nalézt například jako samolepku na autech, přívěscích či jiných špercích, symbolizujících, že nositel je křesťan. Jako logo jej používají i některé společnosti a univerzitní spolky. Ichthus je také jméno pro pravidelný křesťanský hudební festival pod širým nebem. Koná se každoročně během června ve městě Wilmore v americkém státě Kentucky.

 

Pohled na zimní hladinu a krajinu nás může vést i k zamyšlení se a meditaci

 

Parodie symbolu ichthys

V dnešní liberální a do značné míry sekularizované západní společnosti mají pochopitelně mnozí lidé tendence křesťanskou víru a projevy náboženské konfese různým způsobem zlehčovat, ironizovat či parodovat (za všechny kulturní počiny zmiňme legendární „apokryfní“ film Život Bryana britské humoristické skupiny Monty Python, parodující příběh o Ježíši). Stejně tak jsou dnes různým způsobem parodovány i hlavní křesťanské symboly, včetně symbolu ryby:

V „pastafarianství“, což je parodující víra, která vznikla v roce 2005 jako reakce na rozhodnutí školského úřadu státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření světa jako rovnocenné evoluční nauce, je ústřední náboženskou postavou Létající špagetové monstrum, což je vlastně symbol ichthys, proměněný v bizarního tvora s šesti nohama a dvěma velkými kukadly.

Létající špagetové monstrum, parodující křesťanský symbol ichthys

 

Ichthys s přidělanými nožičkami reprezentuje také evoluci. Říká se jí též „Darwinova ryba“.

V emailech zase značka "<++<" symbolizuje rybu ichthys, zredukovanou jen na kostru.

„Vikingská“ ryba nesoucí štít a přilbu s rohy, se zdvojenou ichthys na konci kopí, je prodávána na tričkách a šálcích na kávu od společnosti CafePress.

V dnes již kultovním kresleném seriálu Futurama přidělává robot alkoholik Bender rybu na záď kosmické lodi. Uvnitř ní je napsáno „Robot".

 

Ryby v Evangeliu

Od dnešních parodizujících reakcí na křesťanství se nyní vraťme k původním kanonizovaným křesťanským textům, jejichž páteří jsou radostné zvěsti o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše – tzv. evangelia.

Ryby jsou v evangeliích zmiňovány několikrát a je jim dáván symbolický význam. Někteří z Ježíšových učedníků (apoštolů) byli rybáři. Ježíš je pověřil se slovy: „Udělám z vás rybáře lidí.“ Apoštol Petr, považovaný za prvního papeže, se také stal patronem rybářů a obchodníků s rybami. 

Při krmení davů byl k Ježíši přinesen malý chlapec s „pěti krajíčky chleba a dvěma rybkami“. Ptali se ho: „Ale co jsou oni, mezi tolika jinými?“ Ježíš zmnohonásobil množství chleba i ryb a nakrmil tím celý dav. 

V Matoušově evangeliu Ježíš přirovnává Boží rozhodnutí, kdo vystoupí do nebe a kdo propadne peklu, k rybářům, třídícím jejich úlovek: ponechávají si ty dobré ryby a ty špatné vyhazují pryč.

V Janově evangeliu je zaznamenáno, jak učedníci chytali celou noc, ale nic neulovili. Ježíš jim poradil, aby rozhodili sítě na opačné straně lodi – a oni pak ulovili 153 ryb!

V méně známé pasáži Matoušova evangelia říká Kristus Petrovi, aby šel na ryby, neboť peníze na zaplacení chrámových daní najde v ústech chycené ryby.

 

Ryba – symbol českých vánoc

Na závěr našeho vyprávění se zaměřme na z dnešního hlediska dominantní rybí symbol českých vánoc: kapra coby hlavní štědrovečerní chod. Tradice podávání ryby jako základního jídla při štědrovečerní hostině není z historického hlediska příliš dlouhá. Na vánočním stole se začala objevovat až v průběhu 19. století – mezi původní vánoční jídla patřily např. hrachová či houbová polévka, černý kuba či vařená čočka. Ani ve většině jiných křesťanských zemí není ryba typickým vánočním pokrmem. 

 

Většina kaprů z podzimních výlovů končí na vánočním stole – tradice kapra coby hlavního štědrovečerního chodu je však až překvapivě krátká

 

K vánocům však patří i jiné zvyky, spojené s rybou, než je její konzumace. K vánočním tradicím patří i víra v to, že kapří šupiny přinášejí štěstí a zajistí dostatek peněz v příštím roce. Proto se šupiny schovávají pod talíř při štědrovečerní tabuli a někteří lidé je nosí i ve své peněžence. Naopak mezi nepříliš šťastné zvyky patří pouštění vánočních kaprů zpět do vody. Lidé to často dělají v dobré víře, ale způsobují tím víc škody než užitku. Poškozeného a zaplísněného kapra už nezachrání a ten naopak může ve vodě nakazit další zdravé ryby. Pokud tento vánoční zvyk přináší pocit radosti a štěstí některým lidem, rybám určitě ne.

 

Někteří rybáři si chtějí svého vánočního kapra ulovit sami

 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám všem, ať už budete vánoční svátky trávit kdekoli a jakkoli, ať jsou šťastné, radostné a hlavně klidné a pokojné. A pokud nám snad velká kapří šupina, ukrytá pod talířem či v peněžence, více stříbra během roku nepřinesla, zkusme se zamyslet, co nám chce vánoční tradice a s ní spojená symbolika ryb sdělit především: že totiž to skutečné a nepomíjivé štěstí se netřpytí v  peněženkách, ale v srdcích a myslích všech lidí dobré vůle.

 

Text: Tomáš Lotocki

Foto: autor, Josef Ptáček