Chytej.cz
NOVINKA 2018/2019 RedBass KICKER

Ryba – symbol věčného života necteno

23.12.2013 | Zajímavosti | 57.506 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 11

Ryba – symbol věčného životaBlíží se konec roku, který je zároveň spojen s jedním z nejdůležitějších svátků křesťanského kalendáře – vánocemi, které jsou oslavou narození Krista. I když se prvotní náboženský rozměr těchto svátků téměř vytratil a staly se dnes spíše světským karnevalem plným pomíjivého třpytu a vzývaného konzumu, neměl by být jejich původní duchovní rozměr zcela zapomenut. V bohaté vánoční symbolizace má významnou roli i ryba, byť dnes redukovanou spíše jen na smaženou pochoutku podávanou s bramborovým salátem při štědrovečerní hostině. Ryba však hraje v našem západním civilizačním okruhu mnohem důležitější úlohu, než je jen vánoční či postní jídlo. Je vůbec nejstarším křesťanským symbolem, sloužícím raným Ježíšovým následovníkům i jako tajné heslo v dobách, kdy byli pronásledováni. Symbol ryby přitom není spjat pouze s křesťanstvím, ale má důležitou roli takřka ve všech kulturách či náboženstvích...

 

Pojďme tedy nyní, v čase blížících se vánočních svátků, krátce pohlédnout na rybu jinak, než ji povětšinou my rybáři vnímáme. Tedy ne jako na naši kořist, ale jako na symbol, s nímž jsou spojeny nadosobní hodnoty, přinášející nám potravu duchovní, nikoli světskou.

 

Symbolika ryb v jiných kulturách a náboženstvích

Symbolismus ryby, který nacházíme v mnoha tradičních náboženských a kulturních formách, je velmi komplexní a má mnoho aspektů, které je třeba rozlišovat jeden od druhého. Motivy ryb se objevují už v době prehistorické na jeskynních malbách a později v době bronzové třeba na zbraních bojovníků. Důležitou roli hraje symbol ryb i ve východní kultuře a náboženství. V Číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je v čínské kultuře vnímána jako symbol hojnosti. Ryba je také jedním z osmi budhistických symbolů. V hinduismu je ryba prvním z deseti avatarů (vtělení) boha Višnua, vymezujícím prvopočátek našeho cyklu. V každé z těchto inkarnací Višnu nějakým způsobem zachraňuje svět. Stejně jako Višnu v Indii se objevuje v podobě ryby také chaldejský Oannes, kterého někteří považují za předobraz Krista. Důležitou roli hrála symbolika ryb i v kultuře starých Babyloňanů, kteří jako první rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí a zřejmě sestavili také první horoskopy, které nepřestávají lidi fascinovat a vzrušovat, byť se s nimi dnes většinou setkáváme ve velmi zprofanované a mediálně zbulvarizované podobě.

 

p1.jpg

Ryba je důležitou součástí nejen křesťanské spirituality

 

Znamení Ryby

Ryby jsou dvanácté, poslední znamení zvěrokruhu, spojené se souhvězdím Ryby. Jsou vodním a jedním ze čtyř nejproměnlivějších znamení. Proměnlivé znaky mají touhu po pohybu a jsou velmi neklidné. Ryby jsou nejvíce vodnaté znamení. Neustále se snaží přizpůsobit měnícím se podmínkám. Lidé narození ve znamení ryb by měli být podle astrologů jemné povahy a duchovního zaměření. Ryby jsou citlivé a vnímavé bytosti, které rády pomáhají ostatním. Ve společnosti jsou přizpůsobivé a drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale nechávají si ho většinou pro sebe. V západní astrologii je Slunce v konstelaci Ryb zhruba od 20. února do 20. března, v okamžiku jarní rovnodennosti.

 

p2.jpg

Příslušníci Petrova cechu se k vodě vydávají i v zimě a za jakéhokoli počasí 

 

Symbol ryby v předkřesťanské době

Ještě před příchodem křesťanství hrála ryba svoji úlohu i v antické mytologii, kde byla symbolem hned několika božstev. Amulety ve tvaru ryby (a také delfína) symbolizovaly plodnost. „Ichtys“ se týkala také lidské sexuality a znázorňovala ženský klín nebo dělohu. Znak ryby je také spojován s Afroditou, Atargatou, Dagonem a některými dalšími místními původními bohy. V antické mytologii byla ryba též symbolem záchrany, což pramenilo z legendy o tom, jak dvě ryby zachránily Venuši a Amora, a pak se staly hvězdami. 

 

p3.jpg

Úlovek na sněhu symbolicky uzavírá jeden rybářský i kalendářní rok

 

Ichthys – symbol křesťanství 

Ichthys, lze se setkat i s přepisem Ichthus, je v řečtině výraz pro „rybu“.  

o1.jpg

Symbol Ichthys byl v historii využíván v mnoha podobách a k propagaci mnoha idejí

 

Jedná se o symbol, který byl hojně používán ranými křesťany. Znám je také pod přezdívkou „Ježíšova ryba“ či „znamení ryby“. Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno jako kryptogram: Ichthys se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.

o2.jpg

Ichthys tak, jak ji převzali křesťané

 

Symbol ichthys byl nalezen už v římských katakombách z prvního století. Když byli křesťané v prvním století n. l. pronásledováni Římany, používali rybu k označování potkávacích míst a kobek nebo k rozlišení spojenců od nepřátel:

Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou v dobré společnosti. Dnešní samolepky na náraznících aut a vizitky obchodníků se opírají o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel je praktikující křesťan. 

Ježíšova ryba se stala vůbec moderní ikonou křesťanství. Dnes lze tento symbol nalézt například jako samolepku na autech, přívěscích či jiných špercích, symbolizujících, že nositel je křesťan. Jako logo jej používají i některé společnosti a univerzitní spolky. Ichthus je také jméno pro pravidelný křesťanský hudební festival pod širým nebem. Koná se každoročně během června ve městě Wilmore v americkém státě Kentucky.

 

p4.jpg

Pohled na zimní hladinu a krajinu nás může vést i k zamyšlení se a meditaci

 

Parodie symbolu ichthys

V dnešní liberální a do značné míry sekularizované západní společnosti mají pochopitelně mnozí lidé tendence křesťanskou víru a projevy náboženské konfese různým způsobem zlehčovat, ironizovat či parodovat (za všechny kulturní počiny zmiňme legendární „apokryfní“ film Život Bryana britské humoristické skupiny Monty Python, parodující příběh o Ježíši). Stejně tak jsou dnes různým způsobem parodovány i hlavní křesťanské symboly, včetně symbolu ryby:

V „pastafarianství“, což je parodující víra, která vznikla v roce 2005 jako reakce na rozhodnutí školského úřadu státu Kansas, který povolil vyučování o stvoření světa jako rovnocenné evoluční nauce, je ústřední náboženskou postavou Létající špagetové monstrum, což je vlastně symbol ichthys, proměněný v bizarního tvora s šesti nohama a dvěma velkými kukadly.

o3.jpg

Létající špagetové monstrum, parodující křesťanský symbol ichthys

 

Ichthys s přidělanými nožičkami reprezentuje také evoluci. Říká se jí též „Darwinova ryba“.

V emailech zase značka "<++<" symbolizuje rybu ichthys, zredukovanou jen na kostru.

„Vikingská“ ryba nesoucí štít a přilbu s rohy, se zdvojenou ichthys na konci kopí, je prodávána na tričkách a šálcích na kávu od společnosti CafePress.

V dnes již kultovním kresleném seriálu Futurama přidělává robot alkoholik Bender rybu na záď kosmické lodi. Uvnitř ní je napsáno „Robot".

 

Ryby v Evangeliu

Od dnešních parodizujících reakcí na křesťanství se nyní vraťme k původním kanonizovaným křesťanským textům, jejichž páteří jsou radostné zvěsti o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše – tzv. evangelia.

Ryby jsou v evangeliích zmiňovány několikrát a je jim dáván symbolický význam. Někteří z Ježíšových učedníků (apoštolů) byli rybáři. Ježíš je pověřil se slovy: „Udělám z vás rybáře lidí.“ Apoštol Petr, považovaný za prvního papeže, se také stal patronem rybářů a obchodníků s rybami. 

Při krmení davů byl k Ježíši přinesen malý chlapec s „pěti krajíčky chleba a dvěma rybkami“. Ptali se ho: „Ale co jsou oni, mezi tolika jinými?“ Ježíš zmnohonásobil množství chleba i ryb a nakrmil tím celý dav. 

V Matoušově evangeliu Ježíš přirovnává Boží rozhodnutí, kdo vystoupí do nebe a kdo propadne peklu, k rybářům, třídícím jejich úlovek: ponechávají si ty dobré ryby a ty špatné vyhazují pryč.

V Janově evangeliu je zaznamenáno, jak učedníci chytali celou noc, ale nic neulovili. Ježíš jim poradil, aby rozhodili sítě na opačné straně lodi – a oni pak ulovili 153 ryb!

V méně známé pasáži Matoušova evangelia říká Kristus Petrovi, aby šel na ryby, neboť peníze na zaplacení chrámových daní najde v ústech chycené ryby.

 

Ryba – symbol českých vánoc

Na závěr našeho vyprávění se zaměřme na z dnešního hlediska dominantní rybí symbol českých vánoc: kapra coby hlavní štědrovečerní chod. Tradice podávání ryby jako základního jídla při štědrovečerní hostině není z historického hlediska příliš dlouhá. Na vánočním stole se začala objevovat až v průběhu 19. století – mezi původní vánoční jídla patřily např. hrachová či houbová polévka, černý kuba či vařená čočka. Ani ve většině jiných křesťanských zemí není ryba typickým vánočním pokrmem. 

 

p5.jpg

Většina kaprů z podzimních výlovů končí na vánočním stole – tradice kapra coby hlavního štědrovečerního chodu je však až překvapivě krátká

 

K vánocům však patří i jiné zvyky, spojené s rybou, než je její konzumace. K vánočním tradicím patří i víra v to, že kapří šupiny přinášejí štěstí a zajistí dostatek peněz v příštím roce. Proto se šupiny schovávají pod talíř při štědrovečerní tabuli a někteří lidé je nosí i ve své peněžence. Naopak mezi nepříliš šťastné zvyky patří pouštění vánočních kaprů zpět do vody. Lidé to často dělají v dobré víře, ale způsobují tím víc škody než užitku. Poškozeného a zaplísněného kapra už nezachrání a ten naopak může ve vodě nakazit další zdravé ryby. Pokud tento vánoční zvyk přináší pocit radosti a štěstí některým lidem, rybám určitě ne.

 

p6.jpg

Někteří rybáři si chtějí svého vánočního kapra ulovit sami

 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám všem, ať už budete vánoční svátky trávit kdekoli a jakkoli, ať jsou šťastné, radostné a hlavně klidné a pokojné. A pokud nám snad velká kapří šupina, ukrytá pod talířem či v peněžence, více stříbra během roku nepřinesla, zkusme se zamyslet, co nám chce vánoční tradice a s ní spojená symbolika ryb sdělit především: že totiž to skutečné a nepomíjivé štěstí se netřpytí v  peněženkách, ale v srdcích a myslích všech lidí dobré vůle.

 

Text: Tomáš Lotocki

Foto: autor, Josef Ptáček

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

11 hodnocení, v průměru 4.6 hvězdiček

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Čtvrtek 13. prosince 2018 ve 22:49@ Judit

Mili pratele Buh Vam zehnej a ochranuj od vseho zleho. Je videt ze nejste zatim znovuzrozene Bozi deti,protoze jinak by jste vedeli ze vanoce nemaji nic spolecneho s narozenim Boziho Syna do lidskeho tela. Joshua(pohansky Jezis) neboli Emanuel se narodil v Mestecku Betlem na hebrejske svatky Sukot . Je to na podzim a ne v zime. V prosinci 25. se ale oslavuje narozeni Tamuze. Je to ,syn pohanske bohyne Isis nebo Ustar,ktery se narodil ze smilstva.Zimni slunovrat-saturnalie. Jsou to svatky kdy se pohanskemu bohu Saturnovi obetovali male deti .Jsou to Bohu odporne svatky ktere se slavily i v dobe rimskych cisaru. Svatky obzerstvi opilstvi a perverznosti Bohu stvoriteli ohavne.Kdysy jsem vanoce milovala dokud jsem nebyla zachranena Joshuou. On byl totiz treti den vzkrisen a ZIJE.!!!!! HALELUJA.Budte pozehnani ve jmenu Joshua a at Vam Pan Buh stvoritel nebe a zeme zjevi pravdu,cestu a da vecny zivot.Amen

Čtvrtek 26. prosince 2013 v 18:29® Taborak Tom

Taky chodim zavřít vodu,má to do sebe hodně.Letos to vypadá spíš na jaro.Jinak článek ujde,foto je super.

Úterý 24. prosince 2013 ve 14:17® Jožko

Poznám mnohých rybárov, ktorí namiesto polnočnej omše idú k vode…

Pondělí 23. prosince 2013 v 17:02® HaD
HaD

kerob> tvle, psssst, to je přeci tajný tajemníku :-)

Pondělí 23. prosince 2013 v 16:59® kerob
kerob

David: noooo, jestli není nahodou chytej nejaka divna sekta :-D

Pondělí 23. prosince 2013 ve 13:36® HaD
HaD

regulus> Jojo, tenkrát se vyřádil grafik Pupák :-) Až později jsem zjistil onu podobnost…

Pondělí 23. prosince 2013 ve 12:59® regulus
regulus

David H.> nenapsal jsem, že to tak bude vnímáno, ale že to na úvodní stránce tak působí (proto ten obrázek) neber to jako slovíčkaření. O tom že lidi význam symbolů neznají jsem taky přesvědčen, dle mýho 80% populace je přesvědčeno (pokud si toho vůbec všimli), že v autě označeným symbolem ryby sedí rybář (dost možná, že si to tam někteří rybáři z neznalosti taky vylepili). S tím logem jsem o tom popravdě když jsi ho tehdy změnil, tak trochu uvažoval, pak jsem ale usoudil, že se nejspíš jen vyřádil grafik. :)))

Pondělí 23. prosince 2013 ve 12:33® HaD
HaD

regulus> Zcela rozumím, i jsem to pochopil. Myslím si, že to ale jako agitka vnímáno nebude. Jednak je o mě známo, že jsem ateista a domnívám se, že spousta lidí právě nezná význam těchto symbolů. Jen pevně doufám, že nezačne být logo Chytej vnímáno jako náboženský symbol. To opravdu není :-)

Pondělí 23. prosince 2013 ve 12:28® regulus
regulus

David H.> asi jsi trochu nepochopil můj příspěvek, neměl jsem na mysli že by to sem nepatřilo, to ani náhodou, mě to prostě jen překvapilo, nečekal bych tu článek takovýho zaměření. Článek je kvalitní, co by se konec konců od básníka a publicisty dalo čekat, jen si nejsem jistej, jak to tu lidi poberou. Pokud se těch duchovních hodnot týká, tak pro část lidí asi zcela nový informace, jen si nejsem jistej, jaká část to bude číst, protože, nezlob se na mě, na úvodní stránce v náhledu to působí jako náboženská agitka, což možná část lidí od čtení odradí.

Pondělí 23. prosince 2013 v 11:45® HaD
HaD

regulus> Já si myslím, že je dobré vědět, že má ryba i tyto duchovní hodnoty a že bychom na ní neměli nahlížet jen jako flákotu. Zejména, když jsou tu vánoce…

Pondělí 23. prosince 2013 ve 2:50® regulus
regulus

Přiznám se, že mne tento článek docela překvapil, myslím tím svým obsahem, nečekal bych, že by se tu něco v tomto duchu publikovalo. Pravda je v něm trochu cítit řekněme duchovno, ale za mě dobrý, plnej počet hvězdiček.